Fastlege om uføre: – Det er forskjell på å være syk og å føle seg syk

Ifølge Nav-tall er Østfold det fylket i landet med størst andel uføre. Nå starter fastleger og Nav et prosjekt for å få flere ut i jobb.