Ble truet med tunge dagsbøter - søker dispensasjon

Flere hytteeiere og sameie i Bussevika har privatisert store områder. Nå må området settes tilbake.