Greåker-innbyggerne krever rett linje-utredning

Torsdag overleverte Øivind Sund (t.v.) og Tor Birger Strøm fra Aksjon Rett Linje sammen med Audun Hotvedt fra Greåker Idrettsforening (t.h.) 354 og underskrifter og et innbyggerforslag til ordfører Sindre Martinsen-Evje om at alt videre arbeid med InterCity i Sarpsborg må avvente en samlet plan for godstrafikk, utenlandstrafikk og lokaltrafikk. I praksis ber Greåker-innbyggerne om en utredning av rett linje.

Torsdag overleverte Øivind Sund (t.v.) og Tor Birger Strøm fra Aksjon Rett Linje sammen med Audun Hotvedt fra Greåker Idrettsforening (t.h.) 354 og underskrifter og et innbyggerforslag til ordfører Sindre Martinsen-Evje om at alt videre arbeid med InterCity i Sarpsborg må avvente en samlet plan for godstrafikk, utenlandstrafikk og lokaltrafikk. I praksis ber Greåker-innbyggerne om en utredning av rett linje. Foto:

Torsdag fikk ordfører Sindre Martinsen-Evje overlevert et innbyggerforslag som går ut på at alt videre arbeid med InterCity i Sarpsborg må settes på vent til det foreligger en utredning om rett linje.

DEL

Innbyggerne på Greåker vil bli hardt rammet dersom de foreliggende planene om hvor framtidens tog skal gå blir satt ut i livet.

Pest eller kolera

– Uansett hvilket alternativ som blir valgt, så er det som å velge mellom pest eller kolera. Innbyggerne på Greåker blir uansett hardt rammet dersom det blir S-linje, sier daglig leder Audun Hotvedt i Greåker Idrettsforening, som kjenner «alle» som bor på Greåker.

I februar gjennomførte Greåker IF og Aksjon Rett Linje (ARL) et folkemøte på klubbhuset på Moa med påfølgende underskriftskampanje på Kiwi-butikken. Målet med underskriftskampanjen var å skaffe nok underskrifter (300) til at Aksjon Rett Linje kan fremme et innbyggerforslag som går ut på at alt videre arbeid med InterCity i Sarpsborg må avvente en samlet plan for godstrafikk, utenlandstrafikk og lokaltrafikk.

artikkelen fortsetter under bildet

Representanter fra Greåker IF og Aksjon Rett Linje leverte inn underskrifter for innbyggerforslagt til ordfører Sindre Martinsen-Evje sist torsdag.

Representanter fra Greåker IF og Aksjon Rett Linje leverte inn underskrifter for innbyggerforslagt til ordfører Sindre Martinsen-Evje sist torsdag. Foto:

– Vi hadde en stand på Kiwi i et par dager etter folkemøtet, der vi tett opptil 400 underskrifter. Etter å ha «vasket» listen, stor vi igjen med 354 underskrifter som støttet innbyggerforslaget. De aller fleste av disse bor på Greåker, så det hersker liten tvil om at engasjementet er stort på Greåker for å få i stand en utredning om rett linje, forteller Tor Birger Strøm i Aksjon Rett Linje til Sarpsborg Arbeiderblad.

Torsdag ettermiddag troppet Tor Birger Strøm og Øivind Sund fra ARL og Audun Hotvedt fra Greåker IF opp på ordfører Sindre Martinsen-Evjes kontor og overleverte listen med underskrifter og det innbyggerforslaget disse har sluttet seg til.

Et innbyggerforslag innebærer at bystyret plikter å ta stilling til forslaget eller avvise forslaget.

Uenige med politikerne

– Uansett hvilket alternativ det blir gått for når det gjelder trasé i en S-linje, så er det en katastrofe for Greåker-innbyggerne. Det er mange som må flytte fra sine hjem og det er mange som føler usikkerhet rundt sin egen framtid. Vi vet foreløpig ikke noe om hvilke konsekvenser en rett linje vil ha for Greåker, men det er nettopp det vi ønsker å få avklart. Derfor er det mange på Greåker som nå ber politikerne om å få satt i gang en prosess som går ut på at det kommer en utredning om rett linje på bordet, slik at det kan fattes beslutninger om framtidens tog på bakgrunn av dette, sier Audun Hotvedt i Greåker IF.

Tor Birger Strøm i ARL er meget godt fornøyd med det engasjementet Greåker-innbyggerne har vist i denne saken, og mener dette engasjementet klart og tydelig viser at innbyggerne ikke er på flertallet av politikernes side i spørsmålet om hva som er den beste løsningen for en framtidig jernbane.

– Den S-linja er ikke løsningen på en moderne jernbane. Vi ber om at det utredes et alternativ som også ivaretar godstrafikken, som ikke er løst gjennom det forslaget som foreligger. Forslaget til ny trasé gjør det ikke mulig med høyhastighetstog og oppfyller heller ikke klimamålene i Parisavtalen. Gjennom å utrede et alternativ med rett linje, får vi også en unik mulighet til å få lokalbane som binder byene i Nedre Glomma sammen, sier Strøm til Sarpsborg Arbeiderblad

Førstkommende tirsdag skal det avholdes et nytt møte på klubbhuset på Moa i regi av Aksjon Rett Linje, der alle politiske partier er invitert.

Innbyggerforslag

  • En innbygger kan få sin sak behandlet av kommunestyret dersom det samles tilstrekkelig antall underskrifter. Forslag som støttes av 300 eller to prosent av innbyggerne i kommunen, må behandles.
  • Kommunestyret plikter selv å ta stilling til forslaget og skal som hovedregel behandle saken senest seks måneder etter at den har fått nok underskrifter. Rettighetene om innbyggerforslag er hjemlet i kommuneloven § 39a.
  • Saken kan avvises dersom den ikke faller inn under kommunens myndighetsområde eller har vært fremmet med samme innhold i valgperioden. Dette gjelder om saken har vært fremmet som innbyggerforsalg eller behandlet av kommunestyret på annet vis. Innbyggerforslag kan ikke delegeres hverken politisk eller administrativt. Tidsfrist på seks måneder gjelder ikke dersom saken henvises til behandling i en pågående plansak.
  • Å få sin sak behandlet av kommunestyret kan gi innbyggerne en opplevelse av nærhet til sine politikere.

Kilde: regjeringen.no

Artikkeltags