Påvirkes ikke av oljekrisen

Ledige jobber: Spesielt innen bygg og anlegg ble det lyst ut mange ledge stillinger i maimåned.foto: jarl morten andersen

Ledige jobber: Spesielt innen bygg og anlegg ble det lyst ut mange ledge stillinger i maimåned.foto: jarl morten andersen Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Arbeidsledigheten i Østfold går stadig nedover.

DEL

Her i fylket er det nå 4.488 heldig arbeidsledige i fylket vårt. Det er en nedgang på sju prosent fra mai i fjor.

Heldt ledige

– Østfold er ikke påvirket vesentlig av oljekrisen. Det er først og fremst sør-vest landet, spesielt Rogaland som har hatt en dramatisk utvikling i ledighet, sier Britt Tunby som er kommunikasjonssjef i Nav Østfold.

– Østfold og noen andre fylker som Hedmark, har derimot har hatt nedgang i ledigheten siste året

Tallene viser at 3,1 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige i Østfold. Til sammenligning er ledigheten i landet på 2,9 prosent. Det er en økning på sju prosent fra mai 2015.

På tiltak

Ved utgangen av mai deltok 1.322 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak i Østfold.

Sammen med de helt ledige er det 5 810 østfoldinger uten ordinært arbeid, dette utgjør 4,1 prosent av arbeidsstyrken.

– Dette er en nedgang med 130 personer siden mai 2015, men utgjør ingen endring i andelen av arbeidsstyrken. Østfold har høyere andel arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak enn landet, opplyses det i en pressemelding fra Nav Østfold.

– I fylket benytter vi i større grad ordinært arbeidsliv som tiltaksarena enn i fjor. Dette bidrar til å nå de arbeidsmarkedspolitiske målene.

Lav kronekurs

Ledigheten har gått ned i fleste yrkeskategoriene fra mai 2015 til mai 2016, men noen bransjer skiller seg likevel ut.

I antall personer er nedgangen størst innen bygg og anlegg Det er det nå totalt 80 færre ledige enn i fjor.

– Lav kronekurs påvirker eksportindustrien positiv. Antall utlyste stillinger øker, aktiviteten i bygg og anlegg øker. Alt dette påvirker i riktig retning, sier Britt Tunby til Sarpsborg Arbeiderblad.

– Dog har Østfold fortsatt høyere ledighet med 3,1 prosent enn landet som helhet – på 2,9.

Ledigheten har økt mest for de med yrkesbakgrunn fra jordbruk, skogbruk og fiske.

Lyst ut 1097 stillinger

I Sarpsborg er ledigheten nå på 3,2 prosent. Til sammenligning er det en arbeidsledighet på 3,1 prosent i Fredrikstad – mens tallet for Moss er 3,8 prosent og Halden 3,3 prosent. I Rygge er ledigheten på 2,8 prosent.

Her i Østfold har det som nevnt vært en spesielt stor etterspørsel etter arbeidskraft innen bygg- og anlegg. I mai ble det lyst ut 218 stillinger innen denne bransjen. Men det var innen helse, pleie og omsorg at flest stillinger ble lyst ut i forrige måned. Totalt dreide det seg om 281 stillinger.

Totalt ble det lyst ut 1097 stillinger i Østfold på nav.no i mai. Det er faktisk en økning på hele 22 prosent fra mai 2015.

Artikkeltags