Deler av Isnesveien tatt av regnet

Flere steder langs den private veien bak sykehuset på Kalnes har nattens vær satt sitt spor og gravd ut veien. Flere beboere er sperret inne.