Du kan bestemme veien videre for kirken

Kirkevalget har kommet litt i skyggen av det forestående kommune- og fylkestingsvalget 2019. Men er du opptatt av hvem som skal lede Den norske kirke i årene framover, er det viktig å bruke stemmeretten.