Lagdommer vil løslate drapsdømt (81)

ANKER: Advokat Harald Otterstad anker fengslingskjennelsen av hans drapsdømte klient til Høyesterett, etter at en av de tre lagdommerne går inn for å løslate 81-åringen.

ANKER: Advokat Harald Otterstad anker fengslingskjennelsen av hans drapsdømte klient til Høyesterett, etter at en av de tre lagdommerne går inn for å løslate 81-åringen. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Drapsdømt 81-åringen krever å bli løslatt - anker til Høyesterett.

DEL

I slutten av januar i år ble den 81 år gamle Sarpsborg-mannen dømt til 13 års fengsel for å ha skutt og drept sin kone i parets hjem på Bjørnstad i mars i fjor.

Drapsdommen er anket, og ankebehandlingen starter i Borgarting lagmannsrett 14. juni.

Begjært seg løslatt

Den nå 81 år gamle mannen har helt siden han ble pågrepet drapskvelden i mars i fjor sittet varetektsfengslet. Han har ved flere anledninger møtt til fengslingsmøter, der han har begjært seg løslatt.

Senest 18. april besluttet Sarpsborg tingrett å forlenge varetektsperioden fram til 16. mai. Begrunnelsen for fortsatt varetekt for den aldrende mannen er at det vil virke støtende på den alminnelige rettsfølelse dersom han løslates, med tanke på det alvorlige han har vært siktet, tiltalt og domfelt for i første rettsinstans.

Hans forsvarer, advokat Harald Otterstad, anket tingrettens fengslingskjennelse til Borgarting lagmannsrett, som behandlet anken i dag, onsdag.

Vil forberede seg mentalt

- Han har appelert til retten om at han trengte å få komme seg ut av fengselet for å forsøke å forberede seg mentalt til den kommende rettssaken i normale omgivelser, sier Otterstad til SA.

Han mener det er unødvendig bruk av straffeprosessuelt tvangsmiddel å holde 81-åringen fengslet.

De tre lagdommerne var under behandlingen av denne på kollisjonskurs. To av dommerne mente at en løslatelse av 81-åringen vil støte allmenhetens rettsfølelse, og at en løslatelse ville virke støtende i lokalmiljøet og utgjorde flertall for at anken ble forkastet og at han fortsatt kan holdes i varetekt.

Den tredje lagdommeren derimot kom under en viss tvil til at 81-åringen burde løslates.

Anker til Høyesterett

- Saken er meget alvorlig, og mindretallet er enig i at dette taler mot løslatelse. På den annen side er det faktum at de fleste saker får mest medieomtale i starten og under tingrettsbehandlingen. Det er gått mer enn ett år siden handlingen, og dommen i tingretten falt for mer enn tre måneder siden. Selv om mediene fortsatt følger med og vil bemerke en løslatelse, er det ikke lenger så klart at det vil vekke anstøt om det skjer. Siktede er 81 år gammel, hans helse er svekket. Ankeforhandlingen finner sted i juni. Mindretallet finner det ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at det vil vekke anstøt at en mann i en slik situasjon settes fri de få månedene det er tale om fram til ankeforhandlingen, skriver lagdommeren i kjennelsen.

Forsvarer Otterstad synes dissensen i lagmannsretten er særdeles intressant.

- Vi anker denne kjennelsen til Høyesterett, slår Otterstad fast overfor Sarpsborg Arbeiderblad.

Artikkeltags