Tyr er en nasjonal krisehåndteringsøvelse, der scenarioene veksler mellom terror, ulykker og naturkatastrofer. Årets scenario handler om terror. Dette er definert som kriminalitet, og det er politiet som håndterer og har det overordnede ansvar for å håndtere terroranslag, melder Øst politidistrikt i en pressemelding.

Synlig aktivitet flere steder

– Det blir synlig aktivitet fra politiet og Forsvaret flere steder i Østfold, både på land, i lufta og til sjøs onsdag 2. og torsdag 3. november, sier politioverbetjent Jan Robert Pedersen i Øst politidistrikt, som er lokal øvingsleder.

Det er altså politiet som har det overordnede ansvaret for den pågående kontraterrorøvelsen, mens Forsvaret bistår med utstyr og personell når politiet ber om det.

– Fra politiets side er rundt 700 personer involvert i øvelsen. I tillegg kommer mannskaper fra Forsvaret, departementene og sivile samarbeidsparter som Luftfartstilsynet, Avinor, Hovedredningssentralen i Sør-Norge og Color Line, sier politioverbetjent Pedersen.

Etterforskning og etterretning

Ifølge Øst politidistrikt er et av hovedmålene med øvelsen å øve koordinering mellom flere politidistrikt. Både Oslo, Sør-Øst (tidligere Telemark, Vestfold, Søndre Buskerud og Nordre Buskerud) samt Øst politidistrikt (tidligere Østfold, Follo og Romerrike) deltar tungt i øvelsen.

I tillegg til det operative, øves det også på å etterforske terror.

– Terrorhendelsene i Europa de siste årene har vist at det er enorme mengder informasjon som må innhentes og analyseres på kort tid. Som regel er det ikke bare én gjerningsmann, men flere. Og det er ikke bare ett tilslagssted og åsted, men mange. Øvelse Tyr inkluderer i år også etterforskning og etterretning i øvelsen, i tillegg til operativ innsats fra politi og forsvar, står det i pressemeldingen fra Øst politidistrikt.