Fagdommerne i Borgarting lagmannsrett setter til side juryens kjennelse i Jensen-saken

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Hele straffesaken mot Eirik Jensen skal behandles på nytt med nye dommere som følge av at fagdommerne har satt juryens kjennelse til side.

DEL

– Dommerne mener Jensen utvilsomt er skyldig etter tiltalens post 1, sa lagdommer Kristel Heyerdahl før hun satte juryens frifinnende kjennelse på dette punktet til side.

Dommerne har dessuten kommet til at de to tiltalepunktene henger så tett sammen at de må vurderes sammen.

– Hele saken skal derfor behandles på nytt med nye dommere, sa Heyerdahl.

En fortumlet Jensen fikk spørsmål om han forsto fagdommernes beslutning.

– Egentlig ikke, men ja, svarte han.

Saken oppdateres.

Tidslinje i Eirik Jensen-saken

NTB

* 3. desember 2013: Politiet i Asker og Bærum setter i gang spaning på Gjermund Cappelen, som lenge har vært mistenkt for storimport av hasj.

* 18. desember: En garasje i Sørkedalsveien blir ransaket, og politiet beslaglegger 109 kilo hasj.

* 19. desember: Cappelen blir pågrepet av politiet hjemme i Bærum. Tidligere samme dag har politiet observert et møte mellom Cappelen og politimannen Eirik Jensen.

* I tre uformelle avhør i januar 2014, de såkalte Ila-samtalene, snakker Cappelen med to informantbehandlere fra Asker og Bærum politidistrikt. I samtalene trekkes Jensen inn i saken. Ifølge Cappelen har Jensen i en årrekke bidratt til innføringen av store mengder hasj mot betaling. Jensen skal ha fått 500 kroner per kilo hasj, minst 15 millioner kroner. I Oslo tingrett ble Jensen dømt for å ha mottatt penger og gaver for i alt 667.800 kroner.

* Cappelen tilstår å ha smuglet opptil 30 tonn hasj til Norge de siste 20 årene.

* 24. februar 2014: Eirik Jensen blir pågrepet i garasjen i Oslo politihus. Han blir siktet av Spesialenheten for politisaker for grov korrupsjon.

* 30. mai 2014: Jensen blir løslatt fra varetekt.

* 16. oktober 2014: Siktelsen mot Jensen blir utvidet til også å omfatte medvirkning til grov narkotikaforbrytelse. Samtidig blir Cappelen siktet for grov korrupsjon.

* Oktober 2015: Cappelen og sju medhjelpere blir funnet skyldige i Asker og Bærum tingrett for oppbevaring og salg av 1,2 tonn hasj. Seks av medhjelperne blir dømt til fengsel mellom 5 og 16 år. I juni året etter blir Cappelens sønn dømt til halvannet års fengsel for heleri av 4,5 millioner kroner.

* 5. februar 2016: Statsadvokaten tar ut tiltale mot Gjermund Cappelen for innførsel eller forsøk på innførsel av i alt 16,8 tonn hasj.

* 6. februar: Riksadvokaten tar ut tiltale mot Eirik Jensen for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet knyttet til innførsel av 13,9 tonn hasj.

* 9. januar 2017: Rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen starter i Oslo tingrett og varer fram til 23. mai. Over 6.000 dokumenter og forklaringene fra 122 vitner danner bevisgrunnlaget.

* 18. september 2017: Oslo tingrett finner begge skyldige etter tiltalen. Eirik Jensen dømmes til 21 års fengsel, mens Gjermund Cappelen får 15 år. Begge anket – Jensen skyldspørsmålet og Cappelen straffutmålingen.

* 28. august 2018: Ankesakene startet i Borgarting lagmannsrett. Onsdag 23. januar, etter 77 rettsdager, holdt lagdommer Kristel Heyerdahl sin rettsbelæring.

* 28. januar 2019: Juryen fant Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til hasjinnførsel. Fagdommerne satte juryens kjennelse til side. Hele straffesaken mot skal behandles på nytt med nye dommere.

* Saken er den siste i Norge der en jury skulle avgjøre skyldspørsmålet. Den nye saken vil bli ført etter ny ordning med meddomsrett.

* Etterforskningen mot Eirik Jensen er den dyreste i sitt slag noensinne. Spesialenheten for politisaker fikk ekstrabevilgninger på til sammen 17,2 millioner kroner til etterforskningen, på toppen av sitt ordinære budsjett. I tillegg har Asker og Bærum politidistrikt brukt minst 1,8 millioner kroner til etterforskningen, mens det hittil er utbetalt nærmere 11,5 millioner kroner i salær til advokater og sakkyndige.

Artikkeltags