– Har forklart at to kvinner og en mann tok seg inn i leiligheten

Ifølge politiførstebetjent Daniel Wallin Holm har den fornærmede kvinnen i Tindlund-saken forklart til politiet at to kvinner og en mann tok seg inn i leiligheten hennes i jakt på verdisaker, men ingen er foreløpig pågrepet i saken. (Foto: Jarl M. Andersen)

Ifølge politiførstebetjent Daniel Wallin Holm har den fornærmede kvinnen i Tindlund-saken forklart til politiet at to kvinner og en mann tok seg inn i leiligheten hennes i jakt på verdisaker, men ingen er foreløpig pågrepet i saken. (Foto: Jarl M. Andersen)

Artikkelen er over 3 år gammel

Den fornærmede kvinnen i Tindlund-saken har forklart til politiet at to kvinner og en mann tok seg inn i leiligheten hennes i jakt på verdisaker, men ingen er foreløpig pågrepet i saken.

DEL

Det var klokken 10.27 på formiddagen onsdag 14. desember at politiet fikk melding om at en kvinne var blitt overfalt i sitt eget hjem i Myrstadveien på Tindlund. Det var hjemmesykepleien som kontaktet politiet, og kvinnen, som er 94 år gammel, ble fraktet til sykehuset på Kalnes med skade.

– Medtatt og preget

– Hun er klart medtatt, forvirret og preget av det som har hendt, men hun har kommunisert. Ifølge hennes forklaring er det to kvinner og en mann som har tatt seg inn hos henne for å lete etter verdigjenstander, men hva som er borttatt fra leiligheten vet vi ikke. Det håper vi å få mer klarhet i, forklarer politiførstebetjent Daniel Wallin Holm i Sarpsborg-politiet til SA.

– Vi jobber ut fra at hun iallfall har vært utsatt for et grovt tyveri, eller muligens et ran. Det har foreløpig vært litt vanskelig å få noe presis informasjon fra henne, på grunn av at hun er medtatt. Så vi kan ennå ikke si med sikkerhet hva som har skjedd, fortsetter Wallin Holm.

Undersøkelser og avhør

Den kriminaltekniske undersøkelsen på åstedet fortsatte på torsdag, sammen med avhør av vitner og oppfølging av tips. I tillegg følger politiet opp og ivaretar den fornærmede kvinnen, og de håper hun kan gi dem ytterligere opplysninger i saken.

Eksakt tidspunkt for ugjerningen er heller ikke endelig stadfestet, men ifølge Daniel Wallin Holm har dette trolig skjedd kort tid

Myrstadveien, som går parallelt med Nye Tindlundvei, er merket med rødt. Politiet etterlyser vitneobservasjoner fra dette området. Nede, til høyre for Myrstadveien, ser du Tindlund barneskole.

Myrstadveien, som går parallelt med Nye Tindlundvei, er merket med rødt. Politiet etterlyser vitneobservasjoner fra dette området. Nede, til høyre for Myrstadveien, ser du Tindlund barneskole. Foto:

før politiet mottok meldingen klokken 10.27 onsdag formiddag.

Hevelse i ansiktet

Wallin Holm opplyser at fornærmede hadde en hevelse i ansiktet da hun ankom sykehuset, men politiførstebetjenten understreker at politiet ikke vet om denne skaden stammer fra et overfall eller om den kan ha oppstått ved for eksempel et fall.

– At hun har blitt overfalt er noe som foreløpig ikke er styrket i etterforskningen. Hun hevder ikke selv å ha blitt utsatt for vold. Og folk som tar seg inn hos andre på denne måten pleier vanligvis ikke å utøve vold. I stedet lurer og forleder de sine ofre, sier Wallin Holm - og ber derfor eldre om ikke å være unødvendig engstelige for å bli utsatt for vold i eget hjem.

Etterlyser bil

Det ble raskt igangsatt både teknisk og taktisk etterforskning da politiet fikk melding om hendelsen onsdag. Det ble gjort sporsøk og rundspørring i nabolaget, men ingen er foreløpig pågrepet i saken. Det ble gjort observasjon av en grå/hvit bil av større type i det aktuelle området, og dette er et kjøretøy politiet er meget interessert i å få ytterligere tips om. Derfor håper Daniel Wallin Holm at folk i det aktuelle området på Tindlund tar kontakt dersom de har gjort observasjoner av mistenkelige personer og/eller kjøretøy.

At eldre oppsøkes av vinningskriminelle som utgir seg for å komme fra for eksempel en kommunal tjeneste, et privat firma eller en offentlig etat, for så å ta seg inn og stjele verdisaker, er for øvrig et modus politiet er godt kjent med.

– Økt synlighet og patruljering

– Det er noe vi har sett i mange år, men jeg må få understreke at vi ikke vet med sikkerhet i denne saken. Samtidig kan vi ikke utelukke at disse personene fortsatt befinner seg her i distriktet, så vi oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme på unormal og mistenkelig oppførsel og biler man stusser litt på i nærmiljøet sitt, sier Wallin Holm – som samtidig poengterer at Sarpsborg-politiet nå vil ha ekstra fokus på synlighet og patruljering i boligområder som et forebyggende tiltak i forhold til slik type kriminalitet.

Artikkeltags