Politiets beste råd for å unngå innbrudd

Kari Britt Nying satte pris på besøket informasjon fra politibetjentene Sindre Evensen og Stian Wingaard-Vestby.

Kari Britt Nying satte pris på besøket informasjon fra politibetjentene Sindre Evensen og Stian Wingaard-Vestby. Foto:

Av og
Artikkelen er over 3 år gammel

Sarpsborg-politiet håper den gode statistikken når det gjelder grove tyverier fra boliger skal holde seg slik den har gjort de siste par årene.

DEL

November og desember er høysesong for boliginnbrudd. I løpet av årets to siste måneder har mang en boligeier tidligere om årene opplevd å få hjemmet sitt endevendt av kriminelle, ofte organiserte utenlandske mobile vinningskriminelle.

Bruker store ressurser

I løpet av de siste årene har flere boligeiere i Sarpsborg opplevd å komme hjem for å oppdage at uvedkommende har tatt seg inn i boligen, gått gjennom det som er av skuffer og skap og stukket av med verdigjenstander. De mange innbruddsbølgene som skjedde for noen år siden gjorde at politiet lokalt og på distriktsnivå satte inn store ressurser for å forebygge og forhindre slike boliginnbrudd.

De to siste årene ser det ut til at de kriminelle bandene har holdt seg unna Sarpsborg i november- og desember-måned.

Gode råd fra politiet

Med noen enkle grep kan du gjøre din bolig mindre attraktiv for tyvene. Gjør derfor dette når du reiser bort:

 • La lys og radio stå på, gjerne kombinert med tidsbryter.
 • Ikke forlat huset mørkt, med gardinene trekt for.
 • Unngå tom søppelkasse, full postkasse og visne blomster i vinduene.
 • Sørg for at gresset blir klippet og snøen måket.
 • Samarbeid med naboer om tilsyn med boligen/hytten.
 • Viderekoble hustelefonen.
 • Lukk og lås garasjen.

Andre gode tiltak:

 • Ikke oppbevar verktøy/redskap/stige lett tilgjengelig.
 • Ha sensorstyrt lys i usjenerte deler av eiendommen.
 • Monter godkjente låser på utsatte vinduer og dører.
 • Dørkarmer og hengsler bør forsterkes med beslag.
 • Husk også sikring av kjellervinduer.
 • Merk fotografier og registrer dine eiendeler.
 • Vurder alarm knyttet til vaktsentral. Glem likevel ikke fysisk sikring. Når alarmen går har skaden skjedd.

Kilde: Politiet i Sarpsborg

– Politiet har hatt stor fokus på å forebygge denne typen kriminalitet, blant annet gjennom økt patruljering i områder som kan anses å være risikoområder og gjennom informasjon til publikum. Vi mener at den innsatsen som er blitt gjort de senere år har bidratt til at vi ikke har hatt noen innbruddsbølger her i Sarpsborg de siste par årene slik vi hadde det i noen år tidligere, sier politiførstebetjent Daniel Wallin Holm ved Sarpsborg politistasjon, som blant annet jobber med forebygging av kriminalitet.

Deler ut flygerblader

Ettersom vi nå står på terskelen til de to risikomånedene, startet Sarpsborg-politiet nå i kveld med å reise ut til boligområder i Sarpsborg for å dele ut flygerblader med informasjon om hvilke grep boligeiere kan gjøre for å redusere faren for at nettopp deres hjem skal bli offer for tyvenes herjinger.

– Villainnbrudd er ikke et fenomen i vårt distrikt, men gjelder for hele området rundt Oslofjorden. I løpet av de siste årene har politiet pågrepet en rekke personer og avdekket flere nettverk som spesialiserer seg på denne formen for kriminalitet, og en rekke personer er domfelt. Totalt er det snakk om et stort antall mennesker, og vi tror at vår offensiv overfor disse kriminelle miljøene har hatt en avskrekkende effekt på miljøet, noe som innebærer at de ikke kommer hit, sier Wallin Holm til Sarpsborg Arbeiderblad.

Satte pris på besøk

Mandag kveld ble SA med en politipatrulje ut for å se hvordan det stod til i boligområdene i kveldsmørket. Politibetjentene Stian Wingaard-Vestby og Sindre Evensen, samt politistudenten Mats Olsen lastet bilen opp med flygerblader og satte kursen mot Hannestad, et område hvor det har vært innbrudd tidligere.

– Ved de husene hvor det er litt klarere at det kanskje er behov for å informere litt, som for eksempel at det er veldig mørkt og garasjedør står åpen, så går vi opp og ringer på og ser om det er noen hjemme, forteller trioen før de deler lag og gikk fra dør til dør.

Politipatruje deler ut flygeblader til beboeere på Hannestad

Politipatruje deler ut flygeblader til beboeere på Hannestad Foto:

Ved flere av husene må de ta til takke med å legge igjen et flygerblad i postkassen, men hos Kari Britt Nying ble døren åpnet og overraskelsen over at det ikke var utkledde småbarn som ringte på stor. Hun var imidlertid glad for besøket fra politibetjentene.

– Man skvetter jo litt når man åpner døra og ser at det er politiet, men det er jo fantastisk at de tar seg tid til å kjøre rundt for å informere om enkle grep om hvordan man kan redusere risikoen for innbrudd, mener Nying, som legger til at de allerede har fokus på sikkerhet rundt boligen.
– Vi passer jo litt på og liker å følge med på hvem som er i området. I tillegg har vi jo godt med lys utenfor og alarm fra vaktselskap, informerer hun.

Flere flygerblader fra politiet fikk ly fra regnet i forskjellige postkasser i løpet av kvelden.

Flere flygerblader fra politiet fikk ly fra regnet i forskjellige postkasser i løpet av kvelden. Foto:

Slår til mellom 16.00 og 22.00

Politiet i Sarpsborg har pågrepet flere mobile vinningskriminelle fra Øst-Europa de siste årene, som igjen har blitt dømt for en rekke forhold. Tidligere i år ble blant annet to rumenere dømt til lengre fengselsstraffer for en rekke grove tyverier og forsøk på dette i Sarpsborg rundt juletider i fjor. For noen år siden ble også en litauisk gjeng dømt for flere villainnbrudd her i Sarpsborg.

De organiserte bandene som spesialiserer seg på denne kriminalitetsformen slår som oftest til når beboerne har forlatt husene sine. Dette innebærer at tyvene forbereder seg før de slår til ved at de rekognoserer og merker seg hvilke hus som virker forlatt. Blant annet har Sarpsborg-politiet ved flere anledninger sett at tyven slår til rett etter at huseieren har forlatt boligen.

– Nå som det blir tidlig mørkt, har vi registrert at tyver ofte slår til på et tidspunkt når huseierne er ute i andre ærender. I flere av de innbruddene vi har hatt i Sarpsborg, ser vi at mange av tyveriene skjer mellom klokka 16.00 og 22.00. Vi vet at tyvene rekognoserer og at de slår til når huseieren forlater hjemmet. Vi oppfordrer derfor publikum om å være observante og at de noterer opplysninger på mistenkelige personer og kjøretøy i sine boområder og at de melder ifra til politiet umiddelbart dersom de observerer mistenkelig aktivitet i sine nabolag. Det kan være at det er kriminelle som bedriver rekognosering, og da er det viktig at politiet kan rykke ut og kontrollere dette, sier politiførstebetjenten.

Artikkeltags