Tre brødre må i fengsel etter bytur

Tre brødre fra Sarpsborg i 20- og 30-årene er alle dømt til 18 dagers fengsel for å ha truet og hindret politiet i forbindelse med at trioen var på et utested i Sarpsborg sentrum i april i fjor.

Tre brødre fra Sarpsborg i 20- og 30-årene er alle dømt til 18 dagers fengsel for å ha truet og hindret politiet i forbindelse med at trioen var på et utested i Sarpsborg sentrum i april i fjor. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Det var tre angrende brødre som nylig møtte i Sarpsborg tingrett for å gjøre opp for seg etter en bytur som gikk litt over styr i fjor våres.

DEL

Det var natt til søndag 29. april i fjor som de tre Sarpsborg-brødrene i 20- og 30-årene ifølge en fersk dom fra Sarpsborg tingrett ved en tilfeldighet havnet på samme utested i Sarpsborg sentrum, etter å ha vært på hver sine tilstelninger kvelden i forveien.

Taktisk angrep

Byturen til de tre brødrene ender nå med at de alle er dømt til 18 dagers fengsel for å ha opptrådt truende mot to politimenn som ble tilkalt til det aktuelle utestedet ved stengetid denne natten.

Ifølge dommen mot de tre startet det hele da vekterne på utestedet oppdaget at den eldste av brødrene sov, og ble bedt om å forlate utestedet. Da denne broren bråvåknet, hadde han imidlertid ikke lyst til å etterkomme dette og begynte i stedet å diskutere med vekterne. Hans to brødre blandet seg også inn i diskusjonen, og situasjonen eskalerte på en slik måte at alle tre brødrene ble bedt om å forlate utestedet. De tre nektet å etterkomme dette, noe som resulterte i at politiet ble tilkalt.

En politipatrulje bestående av to politimenn ankom utestedet, og de tre brødrene opptrådte like kranglete på utsiden av lokalene. Ifølge dommen fra Sarpsborg tingrett ble politifolkene som hadde blitt løst fra et annet politioppdrag for å bistå vekterne på utestedet dyttet og hindret i å utføre sine tjenestehandlinger, og de oppførte seg aggressivt og truende overfor politimennene.

Sarpsborg tingrett bemerket seg under hovedforhandlingen i slutten av august den ene politimannens beskrivelse av den uoversiktlige situasjonen som et taktisk angrep fra de tre brødrene. Politipatruljen tilkalte assistanse, men det tok om lag ti minutter før de fikk bistand fra sine politikollegaer. Ifølge dommen fra Sarpsborg tingrett pågikk truslene og den aggressive adferden fra brødrene i hele denne perioden.

Først da ytterligere to patruljer kom til stedet ble de tre brødrene lagt i bakken og pågrepet.

Beklagelse og anger

Da de tre brødrene møtte med sin felles forsvarer, advokat Harald Otterstad, i Sarpsborg tingrett i slutten av forrige måned erkjente de alle sammen seg skyldig etter tiltalen.

– Erkjennelsen har lettet iretteføringen i noe grad. Det viktigste er etter rettens syn at tilståelsene, herunder de tiltaltes beklagelser og anger, har hatt betydning for tjenestemennene, står det å lese i dommen fra Sarpsborg tingrett.

Straffen på 18 dagers fengsel er i tråd med påstanden til aktor i saken, politiadvokat Nils Vegard.

– Sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende ved straffutmålingen. Ved domfellelse for vold mot offentlig tjenestemann skal det som hovedregel reageres med ubetinget fengsel. Dette utgangspunktet er fulgt opp i rettspraksis, også der det er snakk om mindre grove overtredelser. Samfunnsstraff idømmes bare dersom det foreligger spesielle forhold som med tyngde taler for en slik straff. Retten bemerker at overtredelsene ikke kan karakteriseres som «mindre grove» i dette tilfellet. Dette gjelder selv om voldselementet isolert sett ikke var framtredende. Det vises særlig til at handlingen pågikk over tid og at handlingen har klare likhetstrekk med overtredelser begått av flere i fellesskap. Det vises til politibetjentens beskrivelser av tiltaltes adferd. Retten legger til grunn at hver av de tiltalte var klar over hva brødrene foretok seg. Videre bemerker retten at omstendighetene rundt handlingen understreker alvoret og den potensielt farlige situasjonen som kunne oppstå. Handlingen skjedde i sentrum, på et tidspunkt hvor utestedene stenger og hvor det erfaringsmessig er flere berusede personer til stede. I dette tilfellet framsto situasjonen som uoversiktlig, idet det var mange personer til stede og hvor patruljen var i mindretall, skriver konstituert sorenskriver Ragnhild Borgerud og de to meddommerne i den enstemmige dommen.

I tillegg til 18 dagers fengsel, må de tre brødrene betale 1.500 kroner hver i saksomkostninger til det offentlige.

Artikkeltags