Svindlet NAV for 140.000 kroner - slipper fengsel etter politisommel

Sarpsborg tingrett slår fast at 51-åringen ikke fikk rettergang innen rimelig tid, og at han derfor ikke skal sone fengselsstraff for det grove trygdebedrageriet han nå er dømt for.