Beintøft-kampanjen: Disse skoleklassene gjorde det best i Østfold

I hele september har skoleklasser landet rundt konkurrert om å bli fylkets sprekeste og mest miljøbevisste klasse. Nå er lands- og fylkesvinnerne kåret.