SSB: Kraftig prisstigning på matvarer i juli

Matvareprisene steg med hele 4,5 prosent i juli, og de totale prisene i juli steg noe mer enn i juni.