Hvor skal godstogene gå?

GLEMT? Det er presentert flotte skisser for en ny jernbanestasjon i Sarpsborg, 	          men Ståle Solberg mener at det ikke er tatt hensyn til at et stort antall lange godstog skal passere stasjonsområdet. Foto: Jarl M. Andersen

GLEMT? Det er presentert flotte skisser for en ny jernbanestasjon i Sarpsborg, men Ståle Solberg mener at det ikke er tatt hensyn til at et stort antall lange godstog skal passere stasjonsområdet. Foto: Jarl M. Andersen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Skal godstog mellom Oslo og Göteborg benytte det nye dobbeltsporet? Hvor mange tog kan forventes per døgn?

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Under møter i Brussel 22. november 2016, og i Göteborg 9. februar i år ble nytt dobbeltspor Oslo–Göteborg presentert som en nødvendig ny godsforbindelse. I Göteborg er det store forventninger knyttet til reduksjon i antall lastebiler og flere godstog når nytt dobbeltspor står ferdig.

«Stortinget har inngått klimaavtaler som innebærer at 50 prosent av gods på lange transporter skal gå på båt eller bane innen 2050.»

Stortingsmelding 300 i 2008/2009 er utgangspunktet for prosessen. Om korridor 1, Oslo–Svinesund/Kornsjø, heter det: «Det har lenge vært en målsetting å få mer av godstransporten på båt og bane.» Traseen omtales som «en viktig baneforbindelse mellom byene i Østfold, mot Oslo og mot Sverige og kontinentet». Det er et mål: «på sikt å kunne trafikkere med 750 m lange (gods)tog».

Les også: Ny høyhastighetslinje også for godstransport

Bane NOR synes å ha et annet mål: «– Vi skal få folk til og fra hjem, jobb, skole og aktiviteter–det vil si mellom byene på Østlandet». «– Det hadde vært fint å komme seg fort til Sverige, men det er ikke dette behovet vi først og fremst er satt til å løse.» «Dobbeltspor gjennom byene planlegges nå primært for passasjertransport mellom Østfoldbyene og Oslo». «Ekspresstog til Göteborg og kontinentet samt nødvendig økning i godstrafikken er et annet prosjekt». (Elisabet Nordli, utbyggingssjef for intercity, informasjonsmøte Onsøy rådhus 30.11.16 )

Hver dag passerer 3.000 lastebiler på Svinesund. Det er en økning på 5,5 prosent i 2016. Om økningen fortsetter, vil det passere 4.000 lastebiler per døgn om 5 år. Om halvparten av volumet skal fraktes med tog kan et overslag over antall tog se slik ut: Lengde per lastebil settes til 20 meter. Antallet lastebiler som skal erstattes settes til 2.000 stk. Samlet lengden fordeles på 750 meter lange tog. Det gir 50 godstog per døgn. 

Les også: InterCity (IC) løser persontrafikk, men hva med gods?

På strekningen Oslo–Moss skal det i rushtiden gå lokaltog eller intercitytog hvert 7,5 minutt, hver vei. På natten skal det være hvite timer uten tog fra klokken 12.00 til 05.00. Kan realiteten bli at hvite timer og lokaltog må vike for godstog?

I Sarpsborg er det presentert flotte skisser for hvordan ny stasjon kan utformes. Disse skissene er ikke forenelige med et stort antall godstog.

Nye signaler kan tyde på at godstogene i stedet skal gå på Østre linje. Her er det imidlertid svært mange og krappe svinger som er et problem for lange godstog. Om togene har halv lengde må antallet dobles. Det gir 100 godstog per døgn som igjen vil kreve et stort antall møtespor.

Om det i praksis må bygges et helt nytt dobbeltspor for gods på Østre linje. Hvorfor da velge en trasé via boligfelter i Spydeberg, Askim, Mysen og Rakkestad dersom formålet er godstog og er de respektive kommunene i tilfelle orientert?

Kan det på sikt være aktuelt å bygge enda et nytt dobbeltspor direkte fra Ski til Sarpsborg? Da blir i tilfelle dobbeltsporet mellom Sarpsborg og Fredrikstad overflødig. Også eventuell ny trase fra Ski må nødvendigvis gå over Tarris dersom det allerede er bygd dobbeltspor videre herfra til Halden.

Det er vanskelig å si noe sikkert om fremtiden. Økonomisk nedgangstid kan gi nedgang i godsvolumet. Også blant lokalpolitikere finnes det de som tror at toget aldri vil komme til vinne over lastebilen?

Stortingets mål er imidlertid klart definert. Gods skal flyttes fra vei til bane. Stortinget har inngått klimaavtaler som innebærer at 50 prosent av gods på lange transporter skal gå på båt eller bane innen 2050.

Stortinget forutsetter økning i godstransporten. Om Stortingets forventninger legges til grunn. Hvor mange og hvor lange godstog kan da forventes gjennom Sarpsborg sentrum per døgn når nytt dobbeltspor står ferdig? Planlegges det flere prosjekter? Skal godstogene gå på det nye dobbeltsporet eller skal de gå et annet sted?

Disse spørsmålene bør ordføreren i Sarpsborg kunne gi gode og utfyllende svar på før traseen i Sarpsborg bestemmes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags