En familieæra er over på «Esso i Sandesund»

Gjennom 50 år har Yngvar Braaten og senere datteren Anne Gro bygd opp Esso-stasjonen i Sandesund til nærmest å bli en institusjon. Men nå er det slutt.