– Ikke optimal beliggenhet

Elon på Borgen har stengt dørene, men kjeden har ikke gitt opp Sarpsborg.