Kaffefirma konkurs – snuoperasjon mislyktes

Av

Styret måtte gå til retten og begjære oppbud - restruktureringen av selskapet gikk ikke som forventet og konkursen var et faktum etter mer en 30 års drift.