Kaffedilla legger ned

Kafédriften i et av byens aller flotteste bygg opphører.