Ikke gjennomslag for ny stasjonsplassering

SAMME STED: Den framtidige jernbanestasjonen i Sarpsborg skal ligge i samme område som den nåværende. ¬Det har bystyret i Sarpsborg tidligere vedtatt.

SAMME STED: Den framtidige jernbanestasjonen i Sarpsborg skal ligge i samme område som den nåværende. ¬Det har bystyret i Sarpsborg tidligere vedtatt. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Det er ikke aktuelt med en ny vurdering av plasseringen til den framtidige jernbanestasjonen i Sarpsborg.

DEL

– Bystyret har tidligere vedtatt at den skal i nærheten av den nåværende, presiserte saksordfører Svein Larsen (Ap) da opposisjonen fremmet et forslag om å se på stasjonsområdet enda en gang.

Men Høyre og Fremskrittspartiet fikk ikke gjennomslag for sine synspunkter i plan- og økonomiutvalget torsdag.

Stein Erik Westlie (Frp) er usikker på om det er mulig å bygge nye vei- og jernbanebruer på det foreslåtte området over Sarpsfossen. Det var hans begrunnelse for å be om en ekstra runde om hvor den framtidige jernbanestasjonen i Sarpsborg skal ligge.

Blir grundig vurdert

En liten trøst for opposisjonen er at det underveis i arbeidet med ny kommunedelplan blir foretatt en grundig vurdering av trasévalg. Da kan eventuelt også nye overraskelser dukke opp.

Forslaget til planprogrammet for kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltsporet mellom Seut og Klavestad, samt ny Sarpsbru ble imidlertid enstemmig vedtatt.

– Vi er alle utålmodige. Derfor er det viktig å komme i gang med neste runde, sier Svein Larsen.

Avklarer trasévalg

Gjennom kommunedelplanen blir ikke minst trasévalg avklart. Etter det SA erfarer er nye bruer over Sarpsfossen blant de strekninger som er prioritert. Blant annet for å finne ut om det skal bygges felles vei- og jernbanebru, eller om disse skal bygges hver for seg.

SAKSORDFØRER: Svein Larsen (Ap) er saksordfører for planprogrammet, som nå sendes ut på høring.

SAKSORDFØRER: Svein Larsen (Ap) er saksordfører for planprogrammet, som nå sendes ut på høring. Foto:

Det valget er med på å avgjøre framdriften til det store samferdselsprosjektet her i byen.

Sarpsborg-politikerne har en rekke ganger drøftet framdriften for ny veibru over Glomma. Arbeidet med kommunedelplanen og valg av endelig trase er imidlertid satt på vent da den videre planleggingen skjer i samarbeid med både Jernbaneverket og Statens vegvesen. Også Riksantikvaren er med i flere prosjektgrupper.

Ifølge tidsplanen skal planprogrammet vedtas i slutten av året. Forslag til kommunedelplan med traseplassering  er klart høsten 2017 med planlagt endelig vedtak i juni 2018.

Artikkeltags