Vil ha førerløse busser mellom togstasjonen og bussterminalen

FRA STASJON TIL STASJON? Dette synet håper fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) og resten av styringsgruppa i Bypakke Nedre Glomma kan bli et syn mellom jernbanestasjonene og busstasjonene i Fredrikstad og Sarpsborg snart.

FRA STASJON TIL STASJON? Dette synet håper fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) og resten av styringsgruppa i Bypakke Nedre Glomma kan bli et syn mellom jernbanestasjonene og busstasjonene i Fredrikstad og Sarpsborg snart. Foto:

Når folk kommer med tog til Sarpsborg, bør de bli møtt av førerløse minibusser som frakter dem til bussterminalen, foreslår styringsgruppa i Bypakke Nedre Glomma. De vil også beholde Glommaringen

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Når politikerne i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner samt fylkespolitikerne nå fremover skal behandle forslaget til nye bussruter, blir de møtt av et forslag om at det både i Fredrikstad og Sarpsborg bør vurderes å innføre et minibuss mellom togstasjonene og bussterminalene når nye bussruter innføres på vårparten neste år. Dette for å knytte de to kollektivknutepunktene sammen.

– Veldig nært

Og da helst førerløse minibusser.

– Vi tenker førerløse minibusser som mater togene med reisende fra busstasjonen og likeledes plukker opp reisende som skal videre, sier fylkesordfører Ole Haabeth (Ap), som også er medlem av forslagsstiller styringsgruppa i Bypakke Nedre Glomma.

– Er ikke førerløse busser et stykke unna i tid?

– Det er ikke det, skjønner du. Det ligger veldig nært. Det kan hende man i første omgang må sette inn noe bemannet, men man ønsker seg jo forsøksstrekninger for førerløsebusser. Og vi tror dette er en strekning som kanskje kan egne seg godt. Men uansett ønsker vi et busstilbud som bringer folk til og fra togstasjon og busstasjon, sier Haabeth. 

– Har dere vurdert hva de reisende vil måtte betale for dette tilbudet?

– Jeg forutsetter nesten at det blir snakk om overgangsbilletter. Men dette, samt hvordan det skal betales, må utredes, sier Haabeth.

Vil beholde Glommaringen

Styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma går også inn for å beholde konseptet Glommaringen. I konsulentrapporten som ble lagt frem før sommeren, ble det foreslått at det bare skulle gå én buss i timen på østsiden av Glomma mellom Sarpsborg og Fredrikstad. I tillegg anbefalte konsulentene en ny rute mellom Moum og Østfoldhallen hvert kvarter, mens hovedtrafikken mellom byene skulle skje langs fylkesvei 109.

Styringsgruppa vil imidlertid ha avgangene på østsiden mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Om det fortsatt bør være  ring eller pendelbusser på hver side av byene, er ikke fastslått.

– Det viktigste fra min og styringsgruppas side, er å fastslå at Glommaringen som konsept har vist seg å være vellykket. Og det bør fortsatt kalles Glommaringen, selv om man eventuelt må bytte buss på en av stasjonene om man skal over elven. Poenget er å holde fast på det gode tilbudet på begge sider av elven, sier Haabeth.

Det blir da snakk om å kutte ut den foreslåtte ruten mellom Moum og Østfoldhallen, som skulle erstatte Glommaringen på Østsiden.

Artikkeltags