NAV tror arbeidsledigheten vil gå ned i Østfold neste år

LOVENDE FOR ØSTFOLD: NAV Østfold føler seg trygge på at ledigheten vil fortsette nedover neste år.

LOVENDE FOR ØSTFOLD: NAV Østfold føler seg trygge på at ledigheten vil fortsette nedover neste år. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Arbeidsledigheten har gått ned i 2016, og NAV føler seg sikre på at den fortsetter nedover også neste år.

DEL

Den spådommen baseres på flere forhold: Blant annet at norsk økonomi er i bedring og veksten i aktiviteten i fastlandsøkonomien har tatt seg gradvis opp. Oljeprisen er høyere nå enn i fjor og har bidratt til at det er mindre risiiko for et alvorlig tilbakeslag i norsk økonomi.

– Ser lovende ut

– Lav kronekurs og en forbedret økonomisk utvikling i Europa gir økt eksport og dermed bedre inntjening for store deler av næringslivet i Østfold. Renten ventes dessuten å forbli lav neste år, konstaterer NAV, som på tampen av hvert eneste år kommer med det de kaller en arbeidsmarkedsprognose.

Kilder for prognosen er blant annet sysselsettingstiltak fra SSB, rapporter fra NHO og NAVs egen statistikk og lokalkunnskap om arbeidsmarkedet i Østfold.

De ovennevnte forhold, kombinert med at tilflyttingen til Østfold øker fordi boligprisene er lavere her enn i Akershus og Østold, og en økt etterspørsel etter investeringer og boligbygging, ser det lovende ut for Østfolds sysselsetting.

Oppgang i de fleste bransjer

I gjennomsnitt tror NAV det vil være 4.425 helt ledige østfoldinger neste år. Det utgjør 3,1 prosent av arbeidsstyrken, og ørlite ned fra i år.

NAV tror videre på økt sysselsetting innenfor bygg- og anleggsnæringen og noen flere arbeidsplasser i industrien.

Innen varehandel og eiendomsdrift ventes bare en beskjeden økning. Innen informasjon og kommunikasjon anslås det derimot noen færre sysselsatte på grunn av omstrukturering og mer digitalisering i bransjen.

Artikkeltags