Ingen feilaktige NAV-dommer i Sarpsborg tingrett

Ingen av de dommene som er avsagt mot trygdemottakere i Norge er avsagt ved den lokale domstolen, Sarpsborg tingrett.