– Oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Det blir gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, og kapasitetsutnyttingen synes nå nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet på 2 prosent, skriver Norges Bank i sin begrunnelse for økningen.

Renteutsiktene er lite endret fra forrige rapport.

Les også: Forbrukerrådet: – Ikke godta renteøkning på boliglånet

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i første kvartal 2019, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Torsdagens økning av styringsrenten i Norges Bank er bare første steg mot et høyere rentenivå.

Prognosene i Pengepolitisk rapport anslår at styringsrenten skal heves gradvis til 2 prosent ved utgangen av 2021.

For første gang på sju år hevet sentralbanken styringsrenten torsdag, fra rekordlave 0,5 prosent til 0,75 prosent. For å nå gradvis opp til en styringsrente på 2 prosent, er det grunn til å tro at vi de neste tre årene kan få fem renteøkninger på «en kvarting».