Første fylke i landet med rettferdig handel

FAIR: Ole Haabet med beviset på at Østfold er et Fairtradefylke.

FAIR: Ole Haabet med beviset på at Østfold er et Fairtradefylke.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Østfold kan nå kalle seg landets eneste Fairtrade-fylke.

DEL

Arbeidet med å få Østfold til å bli landets første Fairtrade-fylke har vært langsiktig. Mange krefter har dratt lasset sammen.

– Grunnlaget for at prosessen settes i gang baseres på at Fylkestingt fatter et vedtak. Da gjerne etter initiativ fra lokale. I dette tilfellet har Fairtrade Østfold vært gode pådrivere for å få arbeidet i mål. Vi er svært takknemlige for deres engasjement, sier Marianne Størseth i Fairtrade Norge.

Østfold fylkeskommune skal nå være en pådriver for at man etterspør etisk, rettferdige produkter. Ikke minst skal det drives informasjonsarbeid mot lokalbefolkning, videregående skoler og kommunene.

Fra før finnes det 38 norske kommuner som bidrar til å få til mest mulig rettferdig handel. Men Østfold er altså det eneste fylke som så langt har Fairtrade-status.

– Det er fantastisk at man i fellesskap kan jobbe for at næringsliv, politikere, skoler og andre skal sette rettferdig handel på dagsorden. Det skaper både engasjement, motivasjon og et verdifellesskap. Når de som dyrker og selgere råvarene vi forbruker får anstendig betaling og ordnede arbeidsforhold, bidrar det til utvikling i landene i sør, avslutter Størseth.

Artikkeltags