– Dette var gledelig, sier folkehelsekoordinator Marit Pedersen i Sarpsborg kommune.

Mandag fikk hun servert en forsinket julepresang i form av en gladnyhet fra Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet gir 4 millioner kroner til folkehelsearbeidet i Østfold i 2016, og har signalisert at ytterligere 2 millioner kroner fordeles i 2017. Prosjektnavnet er «Helsefremmende lokalsamfunn»

For Sarpsborg kommunes del betyr det 1,2 millioner kroner ekstra til helsearbeid neste år.

Utvikler to områder

Marit Pedersen har fått jobben med å lede prosjektet som nå kan rulles ut.

Konkret skal pengene brukes til å få bukt med levekårsutfordringer som finnes i både Østre bydel og på Alvim.

Formålet med «Helsefremmende lokalsamfunn» er å skape bærekraftige nærmiljøer som reduserer sosiale ulikheter i helse, og nettopp slike ulikheter er et kjennetegn blant sarpingene som bor i disse områdene.

Her er det blant annet høy barnefattigdom, lavt utdanningsnivå, høy andel av uføretrygdede og av unge uføretrygdede. Alt dette er indikatorer som også påvirker folkehelsen. I arbeidet med levekårsundersøkelsen 2014, startet arbeidet med å supplere statistikk med egne innbyggerundersøkelser. Millionhjelpen kommunen nå får skal brukes til å utvikle dette verktøyet ytterligere.

– Nå ønsker vi å utvikle enklere metoder for innbyggermedvirkning, forteller Pedersen.

Fem får støtte

Foruten Sarpsborg har også Fredrikstad, Marker, Trøgstad og Østfold fylkeskommune fått støtte i fylket vårt.

Også Høgskolen i Østfold og Fylkesmannen i Østfold er deltakere i prosjektet.

Arbeidet gjøres i samarbeid med Østfoldhelsa.

– Godt for Østfold

Millionstøtten Østfold nå får, vil gjøre fylket godt.

Det sier styreleder Inger Christin Torp i Østfoldhelsa.

– Her har Østfold gjort det godt, sier Torp til SA.

Dette er noen av delprosjektene kommunene skal jobbe med:

● Prosjekt «Se meg»: Innsats i Marker for å styrke ungdoms psykiske helse med hjelp av Ungdommens kulturhus.

● Områdeutvikling av utvalgte bydeler i Sarpsborg og Fredrikstad med levekårsutfordringer.

● Utvikle samarbeidsarenaer med frivilligheten i Trøgstad hvor man sammen jobber med folkehelseutfordringene i kommunen.

● Evaluere helsekonsekvenser av arbeidet med deltakende budsjett på Trosvik torg i Fredrikstad.

● Lage lokale helseoversikter, som skal brukes i kommuneplanleggingen og som også skal vise hvilke ressurser som lokalbefolkningen mener kommunen har.