Idyllen slår sprekker ved Byens brygge

Gangveien ned til Byens brygge i Pæddekummen har fått hard medfart etter de store nedbørsmengdene de siste ukene.