Kommunen bytter bort parkeringsplassen

Politikerne har vedtatt at kommunen selger parkeringsplassen, men stiller krav om 160 parkeringsplasser tilbake, minst.