Moss blir hovedsete for fylkesmannen i den nye regionen Viken. De andre aktuelle stedene var Drammen og Oslo. Her blir kontorene opprettholdt, mens fylkesmannen og hennes nærmeste medarbeidere skal sitte i Moss.

Se vår tekstoppdatering fra pressemøtet nederst!

Valgerd Svarstad Haugland, nåværende fylkesmann i Olso og Akershus, blir den nye fylkesmannen, fra 1. januar 2019.

– Det er en stor oppgave og en stor utfordring. Jeg har en stor jobb å gjøre før alt er på plass 1. januar 2019, sier Haugland til Moss Avis.

Det er aktuelt å vurdere mer enn én assisterende fylkesmann for å styrke lederskapet i et embete som får nærmere 550 ansatte, opplyser statsråd Jan Tore Sanner i en pressemelding.

– Med valg av hovedsete, er det kontorsted for den øverste ledelsen i embetet vi har tatt stilling til. De tre embetene må få anledning til å fordele de ulike funksjonene i det nye embetet slik at de er tilpasset lokale behov og forutsetninger. Jeg legger til grunn at Akershus, Buskerud og Østfold i det videre arbeidet med å slå sammen fylkeskommunene også vil ivareta hensynet til regional balanse, sier Sanner.

Moss Avis sendte direkte fra pressemøtet på Statens hus i Moss klokken 11.30 onsdag formiddag.

Statssekretær Paul Chaffey (H) orienterte de ansatte. Møtet blle også strømmet videre til de ansatte hos fylkesmennene i Oslo og Akershus, og Buskerud.

Se video fra pressemøtet i denne artikkelen.