– Ikke noe er avgjort før voteringen er gjennomført. Marginene er knappe, og det er indre uro både i KrFs og i Fremskrittspartiets stortingsgrupper, sier Vedum til NTB.

Han holder fast ved at Senterpartiet raskt etter at Stortinget er samlet, på nytt kommer til å legge fram et forslag om at Finnmark og Troms fortsetter som selvstendige fylker, og et forslag som handler om å se på hele regionreformen på nytt.

– Skal gjennomføre

KrF sørget for det nødvendige flertallet – sammen med Venstre – da regionreformen sist ble stemt gjennom i Stortinget. Nestleder Kjell Ingolf Ropstad sa til NRK tirsdag morgen at partiet ikke har noen planer om å stemme annerledes denne gangen.

– KrF har bare én plan: å gjennomføre denne viktige reformen. Stortinget har to ganger vedtatt hvordan strukturen skal være. Vi skal gjennomføre den reformen vi har startet, sier Ropstad.

Han legger til grunn at regjeringen vil finne løsninger for både det folkerike Viken og for Troms og Finnmark når de i oktober sier hvilke oppgaver de nye regionene skal få.

 

– Oppskrift på tre prosent

Vedum mener at saken langt fra er avklart.

– Vi vet at det ble brukt partipisk i Fremskrittspartiet ved forrige korsvei. Vi vet at KrF har satt hardt press på at alle nye oppgaver skal være på plass 15. oktober. Og vi vet at det står om en håndfull representanter som må bytte side. Ut fra det jeg har hørt fra dem jeg snakker med, mener jeg at dette ikke er avgjort, sier han.

Sp-lederen avviser at han har en naiv tilnærming i lys av det som fremstår som en avklaring fra Ropstad.

– Tvert om. Det vil være et brudd på KrFs sentrumstradisjon dersom de presser gjennom dette mot folkets vilje. Det strider mot alt partiet er tuftet på. Og det er helt sikkert at dersom KrF kjører hardt på sentralisering, vil det være den sikreste oppskriften på 3 prosent oppslutning, sier Vedum.

Lagt på is

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) har utsatt prosessen med å slå sammen Finnmark og Troms etter at begge fylkene kastet kortene.

Da Finnmark nektet å velge medlemmer til fellesnemnda, og Troms svarte med å be Mæland overta, la Mæland hele prosessen på is i påvente av en ny avklaring i Stortinget.

Et tilsvarende scenario kan være i ferd med å spille seg ut i østlandsregionen Viken, der fellesnemndas medlemmer fra Østfold, Akershus og Buskerud møtes tirsdag.

Et flertall som mandag kveld besto av Frp, Ap, SV, Sp og MDG, tok sikte på å legge fram et forslag om å stille den politiske prosessen i bero inntil Stortingets avklaringer.