Følg framleggingen av kommunebudsjettet for 2020 her