Ta ansvar, Ap!

Barnehage: «For Sarpsborg Høyre sin del vil vi jobbe for at det ansettes flere barnehagelærere og pedagoger og har som mål at andelen skal bli 50 prosent. Vi bryr oss om barnehagesektoren, vi har satset på kvalitet og trygghet i barnehagen», skriver Høyre-politikerne Marit Kildedal, Ann-Hege Indrevoll og Monica Carmen Gåsvatn i dette innlegget.Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix

Barnehage: «For Sarpsborg Høyre sin del vil vi jobbe for at det ansettes flere barnehagelærere og pedagoger og har som mål at andelen skal bli 50 prosent. Vi bryr oss om barnehagesektoren, vi har satset på kvalitet og trygghet i barnehagen», skriver Høyre-politikerne Marit Kildedal, Ann-Hege Indrevoll og Monica Carmen Gåsvatn i dette innlegget.Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix

Av
DEL

I SA datert 2. oktober uttrykker Ap-ordfører Sindre Martinsen-Evje og utvalgsleder for kultur og oppvekst, Therese Thorbjørnsen, bekymring for at innføring av bemanningsnorm i barnehagene vil ramme eldreomsorgen, barnevernet og den planlagte økningen av antallet lærere i grunnskolen i Sarpsborg. De mener, overraskende nok, at flere voksne i barnehagene vil gi færre lærere og færre enerom for eldre.

Innledningsvis vil vi i Sarpsborg Høyre minne Aps representanter og det politiske flertall i bystyret at barnehage, skole og eldreomsorg er noen av de lovpålagte oppgavene kommunene har, og kan derfor ikke «velges bort» eller settes opp mot hverandre slik de legger opp til. Kommunens visjon er «Sarpsborg - der barn og unge lykkes». Da må vi prioritere dette ved å ligge over landsgjennomsnittet på barometeret hva gjelder barn og unge, og ikke under.

Sarpsborg Høyre reagerer på vinklingen rådmannen og enkelte politikere fra flertallet har i forbindelse med innføring av bemanningsnorm i barnehagene, hvor de påstår at staten påfører kommunen sjokkregning på 52 millioner. Vi mener det er på sin plass å minne Ap og resten av deres samarbeidspartnere om egne lovnader når det gjelder barnehagesektoren.

I Soria Moria-erklæringen Ap hadde sammen med sine regjeringskamerater laget de en egen «Strategi for rekruttering av førskolelærere til barnehagen 2007-2011». Der står det blant annet: «Regjeringen har ambisiøse mål for barnehagene. Alle skal få plass innen rimelig tid, prisen skal være lav og kvaliteten høy. For å sikre kvaliteten på det pedagogiske tilbudet er det i barnehageloven fastsatt utdanningskrav for pedagogiske ledere og styrere. Førskolelærere har kunnskap om barns utvikling og læring, og deres kompetanse er viktig for å sikre et barnehagetilbud av høy kvalitet». I samme erklæring sa de også følgende: «regjeringen vil ha en tiltaksplan for å øke antall førskolelærere i barnehagene, og opprettholde kravet om pedagogisk kompetanse blant ledelse og ansatte i barnehagene».

Den nye barnehagenormen er med på å sikre kvalitet og trygghet i barnehagen og er i tråd med det de rødgrønne og den blåblå regjeringen har vært enige om på Stortinget. Ap har styrt Sarpsborg i godt over 100 år, allikevel klarer de ikke å følge opp sitt eget partiprogram og egen strategi, ei heller å prioritere å gi et kvalitetsløft på dette viktige området for barna våre. Det er etter vår mening trist med tanke på vår visjon, og spesielt i en tid hvor alle snakker om hvor viktig tidlig innsats og forebygging er.

Det er ingen ytterligere utgifter fra staten tilknyttet disse tiltakene. Det kan være kommuner eller private barnehager som ikke oppfyller dagens krav, og som vil måtte bruke ekstra penger, men man kan ikke legge skylda på staten. Staten har allerede finansiert dette gjennom rammebevilgningene til kommunene. Det er kommunene selv som ikke ønsker øremerking av slike midler fordi de vektlegger det kommunale selvstyret. Man kan heller ikke bruke kommuneøkonomi eller «skattekutt fremfor velferdstjenester»-argumentet slik som Ap-representantene gjør atter en gang som unnskyldning for ikke å prioritere dette viktige området.

Takket være denne regjeringen har ikke kommuneøkonomien vært bedre siden 1990-tallet. Regjeringens skattepolitikk fører til at kommunene nå får 4 milliarder mer enn forventet i skatteinntekter. Nå kan lokale politikere i Sarpsborg vise at de klarer å ha flere tanker i hodet på en gang, samtidig som det er viktig å huske på at regjeringer kommer og går, lokale politikere kommer og går, mens innbyggerne og oppgavene består.

For Sarpsborg Høyre sin del vil vi jobbe for at det ansettes flere barnehagelærere og pedagoger og har som mål at andelen skal bli 50 prosent. Vi bryr oss om barnehagesektoren, vi har satset på kvalitet og trygghet i barnehagen, og det er vi som har konkrete satsinger på tidlig innsats for neste periode.

Artikkeltags