Gå til sidens hovedinnhold

Søker avklaring på Hagens rolle

Artikkelen er over 6 år gammel

Kai Roger Hagens overgang fra Fremskrittspartiet til Partiet De Kristne har gitt kommuneadministrasjonen en utfordring.

Hvem representerer Kai Roger Hagen i bystyret?

Det er spørsmålet som kommuneadministrasjonen for tiden jobber med å avklare.

Håper på raskt svar

Målet er å ha fått svar innen neste bystyremøte som er 10. desember.

Kai Roger Hagen er valgt inn i bystyret for den kommende fireårsperioden.

Han ble valgt inn for Frp, men meldte seg ut like etter at fireårsperioden var i gang.

Siden har han meldt seg inn i Partiet De Kristne (PDK).

PDK fikk ikke plass

At Kai Roger Hagen kan være medlem av hvilket parti han vil er alle enige om.

Men valgresultatet i september viste altså at PDK ikke fikk nok stemmer til å bli representert i bystyret.

Kan Kai Roger Hagen avgi sine stemmer i bystyret som representant for PDK da?

Nei, ser ut til å bli kommuneadministrasjonens svar på det.

– Vi har ikke fått den endelige avklaringen på det, men i utgangspunktet har vi vært sikre på han kan ikke være representant for et parti som ikke er valgt inn i bystyret, sier formannskapssekretær Hilde Øisang.

Øisang forteller videre at kommuneadvokatene jobber med å finne et svar, og at kommunaldepartementet også har fått en forespørsel om det finnes en klar praksis på dette området.

Flere har skiftet

At bystyrerepresentanter skifter parti i løpet av en periode, er ikke uvanlig.

I foregående periode meldte for eksempel Hildur Bakkene seg ut av Ap, og stilte som uavhengig representant.

– At Hildur Bakkene meldte seg ut av et parti, og ble uavhengig var ikke problematisk. Vi fikk en litt større utfordring da Ole Henrik Grønn byttet fra KrF til Ap, fordi han da også skiftet side fra borgerlig til rødgrønn, forteller Øisang.

Grønns partibytte lot seg imidlertid forsvare, forteller Øisang, fordi Ap var representert i bystyret.

Grønns stemmer telte da også sammen med Aps. Det ble protokollført at han var «valgt inn for KrF, nå Ap».

- Merkelig å endre praksis

Hovedpersonen selv, Kai Roger Hagen, mener det vil være et uttrykk for endret praksis, dersom han ikke får representere PDK i bystyret.

– Jeg har sendt et brev til ordføreren og henvist til representanten Ole Henrik Grønn som altså byttet fra KrF til Arbeiderpartiet. Han representerte også Ap videre. Da vil det være merkelig om ordføreren nå ønsker å endre praksis, sier Kai Roger Hagen til Sarpsborg Arbeiderblad.

– Men det er vel et poeng at Partiet De Kristne ikke fikk nok stemmer til å være representert i bystyret?

– Nei, det kan ikke være noe poeng. Hvilket parti man skifter til må være underordnet.

– Men i teorien kan jo en stor gruppe fra ett parti skifte til et som ikke har plass, og dermed få makt som ikke er gitt av velgerene?

– Det er ikke et reelt problem. Hvis man vil tenke konspiratorisk, så er det jo slik med oppmøtene på de ulike partiers medlemsmøter i dag, at det er nok hvis 20 mennesker bestemmer seg, ja, så kan de kuppe et parti. Men det er jo ikke det handler om her.

– Jeg gikk også igjennom kommuneloven før jeg gjennomførte skiftet, og kunne ikke finne at det var noe problem. Det ser ut til å ha vært ulik praksis ulike steder. I Sarpsborg har vi vært liberale når representanter har ønsket å bytte parti. Da vil det være rart om man ikke skal være det nå også, sier Hagen.

PDKs syn uansett

Han påpeker også at uansett om formaliaene skulle tilsi at han ikke får formelt representere PDK i bystyret, så vil partiets synspunkter komme fram i hans politiske virke.

– Jeg er medlem av PDK, og vil tale PDKs politikk i bystyret uansett, sier han, og legger til at budsjettforslaget han snart legger fram vil også være utarbeidet i samarbeid med lokallaget til PDK.

Kommentarer til denne saken