Gå til sidens hovedinnhold

Holder løpende dialog med Pentagon om Rygge-utbygging

Artikkelen er over 3 år gammel

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen bekrefter at Forsvarsdepartementet har løpende dialog med Pentagon i USA om en mulig utbygging på Rygge.

Sarpsborg Arbeiderblad avslørte like før jul at USA har planer om å finansiere og bygge en installasjon for fire kampfly på Rygge. Det er satt av nær 90 millioner kroner i det amerikanske forsvarsbudsjettet for 2018 til etableringen. Budsjettet ble godkjent 12. desember.

Les også: USA vil investere millioner av dollar på Rygge

SV stilte spørsmål

På bakgrunn av dette stilte SVs stortingsgruppe, ved representant Gina Barstad, et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Spørsmålet var følgende:

– Sarpsborg Arbeiderblad rapporterte 18. desember at det amerikanske forsvaret har bevilget ca. 90 mill. kroner til et utbyggingsprosjekt for F- 35 kampfly på Rygge flyplass og at dette har vært koordinert med norske myndigheter. Kan ministeren opplyse Stortinget om det finnes slike planer, hva de går ut på, om forsvarsministeren har blitt informert om planene og hva som er den videre prosessen?

Les også: Tar Rygge-saken opp i Stortinget

Ikke personell

Nå har SV-representanten, som er vararepresentant og vikar for SV-leder Audun Lysbakken i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, fått svar.

– Forslaget om oppføring av infrastruktur på Rygge går ut på å etablere en taxebane og oppstillingsplass med overbygning for fire kampfly, i tillegg til et brannvernbygg, belysning og skilting. Dette vil gi forbedret og økt kapasitet for at både norske og allierte kampfly kan bruke Rygge til øving og trening, og til beredskap ved behov. Det understrekes at det verken er snakk om permanent utplassering av allierte fly eller personell i fredstid, framholder Bakke-Jensen i sitt skriftlige svar til SV.

Les også: Etablerer motordepot til flere 100 millioner på Rygge

Tier om koordinering

Det amerikanske forsvaret hevder i beskrivelsen av Rygge-planene at prosjektet er koordinert med vertsnasjonen Norge. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier ingen ting om på hvilket nivå eller med hvem i Norge dette er koordinert med.

Krisen i Ukraina

Det er russernes annektering av Krim i 2014 og krisen i Ukraina som er den bakenforliggende årsaken til at USA ønsker å ruste opp på Rygge.

Etter dette har amerikanerne vist en enda tydeligere tilstedeværelse i Europa.

– Dette har fått en mer varig karakter i form av European Deterrence Initiative (EDI). EDI er inndelt i fem ulike kategorier (infrastruktur, forhåndslagring, øving og trening, økt tilstedeværelse og bygging av partnerkapasitet) og utformes i dialog med de europeiske lands myndigheter for best mulig å bidra til stabilitet og forutsigbarhet, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Dialog med Pentagon

Og det er i forbindelse med EDI at Rygge er pekt ut som et sted amerikanerne vil ruste opp og gjøre til en kampflybase Nato kan reagere hurtig fra.

– Forsvarsdepartementet opprettholder en løpende dialog med Pentagon om EDI i Norge. Et eventuelt forslag om investeringer på Rygge, som del av EDI, vil vurderes av regjeringen, og Stortinget vil bli konsultert på normal måte, påpeker forsvarsministeren.

Kommentarer til denne saken