Nå kan du si din mening om ny bru over E6

NY BRU: Langs riksvei 111 på Årum skal det bygges en ekstra bru. Informasjon om brua og andre planer for området kan innbyggerne få på et informasjonsmøte 7. februar.

NY BRU: Langs riksvei 111 på Årum skal det bygges en ekstra bru. Informasjon om brua og andre planer for området kan innbyggerne få på et informasjonsmøte 7. februar. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte 7. februar om planene for riksvei 111 ved Årum.

DEL

Som SA tidligere har omtalt, skal det bygges en ekstra bru på riksvei 111 over E6 på Årum. Samtidig blir det også ny gang- og sykkelvei og to fotgjengerunderganger i dette området.

Unngå kø

Planen er nå ute på høring og på informasjonsmøtet blir det muligheter til å høre mer om planene.

– Hensikten med dette prosjektet er å øke framkommeligheten for kollektivtrafikken på riksvei 111 ved Årum, og legge bedre til rette for fotgjengere og syklister i området, sier Einar Nilsen, planleggingsleder i Statens vegvesen.

– Samtidig skal vi sikre god trafikkavvikling i kryss og ramper for å unngå kø tilbake på E6, forteller han.

Myke trafikanter

I tillegg til ny bru over E6, inneholder planforslaget en gang- og sykkelvei langs riksvei 111 mellom Kilevoldveien og Vardeveien. I tillegg kommer to fotgjengerunderganger.

Dette er et av flere prosjekter i Bypakke Nedre Glomma som skal gjøre forholdene bedre for de som går, sykler og kjører buss.

Forslaget til reguleringsplan ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 26. januar - 9. mars 2018.

– Benytt muligheten

Informasjonsmøtet 7. februar blir i Årum skolekorps sitt lokale i Kilevoldveien 34.

– Der vil vi presentere reguleringsplanen og svare på spørsmål som publikum måtte ha nå i høringsperioden, sier planleggingslederen.

Det er nå grunneiere og andre interesserte må benytte muligheten til å gi oss tilbakemeldinger på planforslaget.

Artikkeltags