Nå skal denne veien graves opp – varsler trafikkproblemer i sommer

Østfold Energi varsler trafikale utfordringer i Hunnskinnsveien fra Lilletunveien og opp til fylkesvei 118 denne sommeren i forbindelse med gravearbeid.