Føler seg urettmessig utpekt som syndebukk

Ras i Bakkegata i Sandesund

Ras i Bakkegata i Sandesund Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Daglig leder Hosam Timraz i Tr. Bygg, Anlegg og Eiendom føler seg urettmessig utpekt til syndebukk etter at gravingen i Sandesund ble stanset.

DEL

- Vi har ikke fått mulighet til å utføre den jobben vi var satt til å gjøre, sier Timraz, som mener han er blitt bevisst motarbeidet av Sarpsborg kommune i denne saken.

- Jeg er skuffet over at kommunen fordi vi har blitt utestengt og at de ikke vil høre på oss som er utbygger, legger Timraz til.

Arbeidet ble forsinket

At firmaet ikke har fått fullføre oppdraget skyldes to forhold, ifølge Trimraz:

- Vi gravde 30 centimeter for langt inn på fortauet. Dette er en feil vi gjorde, og det har vi beklaget. Vi har også gjort flere forsøk på å rette opp i dette, uten at det ble godkjent, og det har medført store forsinkelser, sier den daglige lederen til SA.

Han mener dette - i tillegg til at det ble gitt stoppordre for arbeidet - har forsinket arbeidet i byggegropa med flere uker.

- Vi ville vanligvis ha fulltført alt arbeidet i løpet av få dager, kommenterer han.

Ønsket sikring

- Kommunen hevder at det er utført mangelfullt og farlig arbeid, og at dere ikke har fulgt den geotekniske prosjekteringen. Hva er din oppfatning av det?

- Vi har rett og slett ikke fått mulighet til følge graveplanen. Da det ble gitt stoppordre, kunne ikke vi jobbe mer på tomta. Vi ville jo aldri aldri ha gått et halvgjort oppdrag på den måten.

Dagen før beboere på evakuert ble Timraz gjort oppmerksom på at det hadde gått et lite ras i byggegropa.

- Da ønsket vi å sette i gang med sikringstiltak umiddelbart, men det fikk vi ikke lov til. Men vi så også at det var nødvendig med sikring, og det varslet vi om, sier Timraz.

Jeg er skuffet over at kommunen fordi vi har blitt utestengt, og at de ikke vil høre på oss som er utbygger

Hosam Timraz daglig leder

Han mener grunnen til at det gikk et lite ras er de ikke fikk sluttføre arbeidet, samtidig som det regnet mye i denne perioden.

Timraz føler dessuten at det var et for drastisk skritt å evakuere de nærmeste naboene til byggegropa.

Skal gjennomgå hele saken

Jon Myrlii, som er enhetsleder byggesak, landbruk og teknikk i Sarpsborg kommune, forsikrer at sakens forhistorie skal gjennomås og at alle berørte parter skal kontaktes.

Beskyldningene om at ansvarlig utfører er motarbeidet og utpekt som syndebukk ønsker han ikke gå inn på.

- Jeg går ikke inn i en diskusjon med vedkommende om det, verken på gata eller i avisspaltene. Det viktigste for oss er å løse denne saken, ikke finne syndebukker. Ingen skal måtte stå til rette for noe de ikke har skyld i. Men når det er sagt, så ble det gitt en stoppordre her fordi det utførte arbeidet ikke er gjort i samsvar med den geotekniske prosjekteringen. Når noen mister en ansvarsrett, så er det en grunn til det, sier Myrli til Sarpsborg Arbeiderblad.

Vurderer politianmeldelse

Ifølge kommunesjef Sigmund Vister vurderer Sarpsborg kommune om forholdet skal politianmeldes.

- Jeg vil ikke forskuttere hva vi bestemmer oss for nå, men en politianmeldelse er absolutt noe vi vurderer. Vi ser svært alvorlig på det som har skjedd og at tillatelser ikke er blitt overholdt. Det er viktig at vi har en streng og restriktiv holdning, ikke minst fordi vi har flere rasutsatte områder i Sarpsborg. Vi kan ikke gå på akkord med sikkerheten og hensynet til omgivelsene, kommenterer Vister.

Nå vil kommunen i første omgang vurdere hvilke krav som skal settes til det videre arbeidet i byggegropa, samt hvilke tiltak som er nødvendige.

- Vi må først og fresmt stabilisere grunnforholdene. Hvem som vil få det videre ansvaret for arbeidet på tomta er for tidlig å si noe om nå.

Kommunen kommer også til å jobbe mot beboere de nærmeste dagene.

- Vi forstår at beboere er bekymret og at de har behov for mer informasjon. Så vi skal ta en runde med de som ble evakuert så raskt som mulig. Vi planlegger også et informasjonsmøte senere denne uken, sier Vister.

Ras i Sandesund

  • Årsaken til arbeidene i Bakkegata 6 er to leilighetsbygg er under oppføring. Kommunen har gitt stoppordre to ganger tidligere.
  • Det var fare for ras og kollaps i veien forbi tomta. Utbyggeren fikk frist til 1. desember med å komme med en plan for hvordan tomta skulle sikres.
  • Hvis ikke ble det varslet om tvangsmulkt mot Tr Bygg, Anlegg og Eiendom samt Linkarkitektur.

Artikkeltags