Legger 20 millioner på bordet til flere heltidsstillinger innen helse og velferd

Har satt av 20 millioner til heltidsstillinger innen helse og velferd i kommunen.