Etter ferien begynner ungdomskontaktene på skolene

Utekontakten i Sarpsborg er historie, men når skolen starter opp igjen om to måneder vil ungdomskontaktene bli godt synlige på kommunens ungdomsskoler.