Sarpsborg først ute med el-søppelbil?

SIGNERTE: Marianne Knudsen (t.v.) i Enhet for kommunaltekning og administrerende direktør for Norsk Gjennvinning Renovasjon signerte mandag ettermiddag den nye avtalen.

SIGNERTE: Marianne Knudsen (t.v.) i Enhet for kommunaltekning og administrerende direktør for Norsk Gjennvinning Renovasjon signerte mandag ettermiddag den nye avtalen. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Sarpsborg kommune skal få en enda mer miljøvennlig håndtering av innbyggernes avfall. Norsk Gjenvinning har vunnet kontrakt med kommunen, og skal kjøre det de hevder er Norges to første elektriske renovasjonsbiler.

DEL

En helt ny avtale har sikret Sarpsborg Norges første elektriske søppelbiler. Samtidig tar kommunen viktige grep i arbeidet mot sosial dumping.

– Vi er strålende fornøyde, og vi er veldig positive, forteller Marianne Knudsen i Enhet kommunalteknikk, Sarpsborg kommune.

Strøm framfor diesel

Mandag ettermiddag ble den viktige avtalen for håndtering av avfall i Sarpsborg signert.

Norsk Gjennvinning Renovasjon AS har vunnet konkurransen om å hente søppel fra byens innbyggere i fem år, fra høsten 2017. Det er samme selskap som gjør denne jobben i dag, men med ny avtale tas enda større hensyn til miljø kvalitet på tjenesten og sikring mot sosial dumping.

– Fra og med september neste år, får Sarpsborg Norges to første helelektriske søppelbiler til å kjøre i sentrumsgatene. Det vil gi mindre utslipp og mindre støy i sentrum, i tillegg vil de seks andre bilene som skal hente avfall i Sarpsborg gå på bogass i stedet for diesel slik det er i dag, påpeker Knudsen overfor Sarpsborg Arbeiderblad mandag ettermiddag.

– Dette viser nok en gang at Sarpsborg er en framtidsrettet kommune, legger hun til.

Nå stemmer det ikke helt at dette er de to første elektriske søppelbilene i landet. Allerede rett etter første verdenskrig tok Kristiania Renholdsverk i bruk åtte 3,5 tonns elektriske renovasjonslastebiler i hovedstaden.

Lastebilene var av typen «General Vehicle» levert av Kolberg, Caspary & Co. Dette står å lese i Norsk Lastebilleksikon, skrevet av Asbjørn Rolseth.

I anbudet stilte kommunen krav om Euro 6 dieselbiler, men utfordret samtidig leverandørene om mer bærekraftige alternativer gjennom å vektlegge miljø høyt.

Hun mener det ikke er noe problem at bilene leveres med strøm.

– Det er veldig positivt.

Norsk Gjennvinning, og administrerende direktør Jørgen Nicolai Pettersen håper at kommunen blir fornøyd, og han mener at det ikke gjør noe at bilene leveres med strøm. 

Dette viser nok en gang at Sarpsborg er en framtidsrettet kommune.

Marianne Knudsen Enhetsleder

– Det er en del dyrere å ta i bruk en helelektrisk lastebil, men fordelen er at det blir mindre utslipp og mindre støy i sentrumsgatene, det skiller ikke veldig mye i pris, fastslår direktøren.

Fullelektriske renovasjonsbiler

Norsk Gjenvinning vant fram med en innsamlingsløsning basert på to elektriske biler, samt biogassdrift på øvrige biler som tømmer beholdere. Dette blir de to første fullelektriske renovasjonsbilene i Norge.

– Vi gir ros til Sarpsborg kommune som valgte en bærekraftig løsning framfor å bare vektlegge pris i tildelingskriteriene, understreker Pettersen.

EL-SØPPELBIL: Fra og med høsten 2017 vil de gå to helelektriske søppelbiler i Sarpsborg kommune.

EL-SØPPELBIL: Fra og med høsten 2017 vil de gå to helelektriske søppelbiler i Sarpsborg kommune. Foto:

I tillegg til de to fullelektriske renovasjonslastebilene (26 tonn) vil alle biler som kjører beholdertømming i Sarpsborg kommune kjøre på biogass framfor diesel.

– Vi skal kjøre de to elektriske bilene på ruter i sentrumsnære områder, sier Pettersen.

– Med disse bilene vil vi bidra til å redusere utslippene i Sarpsborg sentrum. I tillegg er erfaringen at støy fra renovasjonsbiler er det største problemet i sentrumsnære strøk. Med elektriske biler vil støynivået reduseres betraktelig, poengterer han.

Sarpsborg kommune valgte å vektlegge pris med bare 40 prosent, mens miljø og kvalitet har vært vektlagt hele 60 prosent.

– Vi ønsket en best mulig total løsning både miljømessig og kostnadsmessig, jeg tror at vi har sikret oss den best mulig løsningen, sier teamleder i avfall og renovasjon Svein-Erik Svendsen i Sarpsborg kommune.

Hindrer sosial dumping

Bystyret i Sarpsborg gjorde i september i fjor et vedtak mot sosial dumping. Dette politiske vedtaket følges nå opp i praksis av kommunen. Ettersom det mandag ble signert ny avtale sikres blant annet yrkesskadeforsikring, tariffavtale med mer.

– Vi ønsket ikke at pris skulle gå på bekostning av arbeidsmiljøet til dem som utfører jobben, jeg føler at vi har fulgt opp et politisk vedtak mot sosial dumping, sier Svendsen.

Politiker Tor Egil Brusevold tror det blir spennende i tiden framover.

– Det er viktig at vi ikke får Oslo-tilstander, vi syns at det har blitt gjort en bra jobb her, og det blir spennende å se hvordan dette skal utføres i praksis, mener han.

– I byen vår skal det være ryddig og ordentlig, påpeker Brusevold.

Fakta om avtalen

  • Den nye kontrakten starter opp 1. oktober 2017 og varer frem til 30. september 2022 med opsjon for 1+1 år forlenging.
  • Kontrakten inneholder også opsjoner som gir Sarpsborg kommune muligheten til å inkludere innsamling av matavfall og glass- og metallemballasje på husstandsnivå.
  • Kontrakten har en verdi på 23,8 millioner kroner i året.
  • Norsk Gjennvinning Renovasjon signerte avtalen med Marianne Knudsen i Enhet for kommunalteknink, Sarpsborg kommune mandag ettermiddag.
  • Den første bilen ankom Sarpsborg torsdag ettermiddag med flatt batteri.

Artikkeltags