Sarpsborg kommune må altså oppgradere Torsbekkdalen pumpestasjon, som vanligvis frakter avfallsvann fram til renseanlegget på Alvim.

Arbeidet ved pumpestasjonen startet opp mandag morgen, og vil høyst sannsynlig pågå i et par uker. Like lenge vil altså kloakken bli sendt ut i Glomma.

– Høres verre ut enn det er

– Dette høres verre ut enn det faktisk er, har Marianne Knudsen tidligere understreket overfor Sarpsborg Arbeiderblad. Hun er leder i Enhet kommunalteknikk.

Hun forklarer videre:

– Glomma har nå en vannføring på 526 kubikkmeter i sekundet. Det planlagte utslippet vil være på 0,19 kubikkmeter i sekundet. Det utgjør bare 0,04 prosent av vannføringen.

I tillegg er det installert et overløpsrør fra Pæddekummen og ut til den mest strømførende delen av elva. Dette røret vil brukes til utslippet, som igjen betyr at utslippet vil komme midt i elva og ikke ved land. Derfor vurderer kommunen de miljømessige konsekvensene som minimale.

Maksimal framdrift

Fra Fylkesmannens side har kommunen fått i oppdrag å fjerne mest mulig flytesøppel før det havner i Glomma.

– Det skal vi selvfølgelig gjøre. I tillegg har vi blitt bedt om å sørge for maksimal framdrift i oppgraderingsarbeidet ved pumpestasjonen, og det er vi innstilt på, forsikrer Knudsen.