Nytt arbeidsmøte om sentrumsplanen

Byarkitekt Simonett Halvorsen-Lange ønsker velkommen til arbeidsmøte i forbindelse med den pågående revideringen av sentrumsplanen på Glenghuset førstkommende onsdag. Her vil Rodeo Arkitekter blant annet legger fram sine funn og analyser.

Byarkitekt Simonett Halvorsen-Lange ønsker velkommen til arbeidsmøte i forbindelse med den pågående revideringen av sentrumsplanen på Glenghuset førstkommende onsdag. Her vil Rodeo Arkitekter blant annet legger fram sine funn og analyser. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Rodeo Arkitekter ønsker innspill og ideer i forbindelse med revideringen av sentrumsplanen i Sarpsborg.

DEL

Sentrumsplanen for Sarpsborg er for tiden under revidering, og tidligere i år ble det Oslo-baserte arkitektfirmaet Rodeo Arkitekter engasjert for å hjelpe kommunens egne byplanleggere med å videreutvikle Sarpsborg sentrum, og hvor Østre bydel skal vies ekstra oppmerksomhet.

Funn og analyser

Rodeo Arkitekter fikk oppdraget gjennom en konkurranse, og formålet med oppdraget er å vurdere veivalg for framtidig byutvikling, der det skal legges til rette for vekst samtidig som Sarpsborgs særpreg og identitet skal ivaretas. De er nå godt i gang med å utarbeide en kulturhistorisk steds- og mulighetsanalyse for Sarpsborg.

15. mars i år ble det første av i alt tre arbeidsmøter i forbindelse med sentrumsplanrevideringen arrangert på Sarpsborg Scene, og førstkommende onsdag er det klart for det andre arbeidsmøtet, denne gang på Glenghuset.

Det er Rodeo Arkitekter som skal lede onsdagens arbeidsmøte. Byarkitekt Simonett Halvorsen-Lange opplyser at arkitektfirmaet under dette arbeidsmøtet vil legge fram sine innledende funn og analyser og at de vil ha innspill i forhold til historie, potensial og ideer om framtidig handlingsrom.

Leter etter byens ankerfester

– De ser på hva som skal vernes og hvordan vi i Sarpsborg by best bør vokse i framtiden. V har bedt de lete etter byens ankerfester og identitetsbærende elementer. De jobber også med det sosiokulturelle. De ser også spesielt på østre bydel, og hvilken rolle denne bydelen skal ha i tiden framover. Over sommeren skal de levere alternative prinsipper for hvordan vi bør vokse i framtiden, sier Halvorsen-Lange.

Hun understreker at onsdagens arbeidsmøte er en viktig del av Rodeo Arkitekters kartlegginger, og at sarpinger er velkommen til møtet på Glenghuset. Rodeo har tidligere jobbet med utredninger som "Barnefamilier i Sarpsborg by" og at de nå gjør seg ytterligere kjent med byen og analyserer og gjør overordnede vurderinger for hvordan framtidens Sarpsborg sentrum skal være.

Det siste arbeidsmøtet vil finne sted rundt årsskiftet 2016/2017, når forslag og plangrep skal drøftes.

Artikkeltags