Kan ikke utelukke feilaktige NAV-dommer i Sarpsborg

Det er foreløpig ikke avdekket domfellelser i Sarpsborg tingrett som bygger på uriktig lovanvendelse i NAV-saker, mens sorenskriver Ragnhild Borgerud kan ikke utelukke at det har vært slike domfellelser i den lokale domstolen.