Krav på 1,3 millioner i restaurantkonkurs – mangelfulle regnskaper

Konkursen i selskapet Galaxy pizza no1 AS, som drev spisestedet Sarps Tandoori Grill, i Pellygata 66 kan få et etterspill grunnet manglende regnskaper.