Sushiselskap konkurs - eierne har overtatt Solsia på torget

Art Sushibar AS er konkurs, men spisestedet Art Sushi Solsia på Sarpsborg torg drives videre av de samme eierne i regi av Solsia AS.