Slik kan nye Sarpsbrua bli!

Slik kan den nye Sarpsbrua bli seende ut hvis alternativet Nord blir valgt. I dette tilfelle spares Tarris. 4-felt jernbane til venstre og vei til høyre. Den gamle traseen blir brukt til gang- og sykkelvei.

Slik kan den nye Sarpsbrua bli seende ut hvis alternativet Nord blir valgt. I dette tilfelle spares Tarris. 4-felt jernbane til venstre og vei til høyre. Den gamle traseen blir brukt til gang- og sykkelvei.

Artikkelen er over 2 år gammel

Det er kun to alternativer til ny Sarpsbru som står igjen - her kan du se hvilke! Hva mener du? Stem på din favoritt litt lenger ned i saken.

DEL

Kun to alternativer av ny Sarpsbru gjenstår og blir tatt med i konsekvensutredningen. Den ene knuser Tarris, mens det nordlige alternativet skåner både Tarris og Olavsvollen.

Det er til sammen vurdert 5 ulike banealternativer med tilhørende vegalternativer for kryssing av Glomma i Sarpsborg.

Bane NOR og rådmannen anbefaler at følgende to alternativer tas med i konsekvensutredningen:

Alternativ "Nord"

  • Jernbanealternativ "Nord for Olavsvollen i kombinasjon med vegalternativ 9" (hovedbildet). Alternativet berører ikke Olavsvollen eller Tarris direkte. Alternativet er også vurdert å være et av de beste i forhold til hensynssonene rundt Borregaard. Alternativet er også vurdert å ha minst konflikt med framtidig kraftutbygging i Sarpsfossen.
Jernbanealternativ "Nord for Olavsvollen i kombinasjon med vegalternativ 9". Dette alternativet går nord for både Tarris og Olavsvollen.

Jernbanealternativ "Nord for Olavsvollen i kombinasjon med vegalternativ 9". Dette alternativet går nord for både Tarris og Olavsvollen.

Alternativ "Midt"

  • Jernbanealternativ "Midt i kombinasjon med vegalternativ 7" (se bildet under). Jernbaneteknisk er dette det beste alternativet. Alternativet går utenom de synlige delene av Olavsvollen, men kommer i konflikt med Tarris. Dette alternativet vil etter all sannsynlig bety at Tarris må rives, men Olavsvollen sikres.
Jernbanealternativ "Midt i kombinasjon med vegalternativ 7". Velges dette alternativet er Tarris historie.

Jernbanealternativ "Midt i kombinasjon med vegalternativ 7". Velges dette alternativet er Tarris historie.

Dette innebærer at følgende alternativer ikke tas med i konsekvensutredningen:

  • Jernbanealternativ Nord for Tarris med tilhørende vegalternativer. Hovedbegrunnelse: Jernbanealternativet vil gå tvers gjennom Olavsvollen.
  • Jernbanealternativ Sør med vegalternativ 5 og vegalternativ 5 modifisert. Hovedbegrunnelse: Alternativene er anleggsteknisk krevende og problematisk for hensynsonen rundt Borregaard.
  • Jernbanealternativ Over holmen. Hovedbegrunnelse: Alternativet kommer i direkte konflikt med Borregaards avfallsdeponi. Risikoen både ved å anlegge jernbane over deponiet og å fjerne massene er for stor.

Artikkeltags