SA skrev i sommer om hunden Zeppelin som ble svært syk etter at han hadde forsynt seg fra en søledam under en tur i Torsbekkdalen.

Redd hunden døde

– Det var så ille at jeg ikke visste om hunden ville overleve, uttalte eier Bjørnar Antonsen til Sarpsborg Arbeiderblad.

I begynnelsen forsto han ikke hvorfor hunden ble akutt syk. Hoggormbitt var en teori.

Men så husket Antonsen at Zeppelin hadde drukket vann fra en søledam da de var på tur i Torsbekkdalen – bare timer før hunden ble syk.

Varslet kommunen

Hundeeieren varslet Sarpsborg kommune om det som hadde skjedd. Deretter ble det umiddelbart tatt vann- og jordprøver på stedet for å finne ut om grunnen var forurenset.

Nå foreligger analyseresultatene og de gir en viss pekepinn om hva som gjorde schæferhunden så syk.

Ingen tungmetaller

Det konkluderes med at det ikke er målt miljøgifter på det aktuelle stedet i Torsbekkdalen – verken i form av flyktige forbindelser i vann eller som tungmetaller i overflatejord.

– Resultatet av undersøkelsen tyder derimot på at hunden har blitt syk etter å ha drukket vann som er påvirket av en bakteriell oppblomstring av avføring, står det i analyserapporten.

Fare for tørste hunder

De aktuelle bakteriene kan overleve i naturen i flere uker. De utgjør en potensiell helsemessig risiko for små barn som leker og tørste hunder i området.

Det er ikke kjent hvor kilden til avføringen stammer fra, men vanligvis er det lekkasjer av kloakk, septisk, husdyrgjødsel eller avføring fra kjæledyr på overflaten.

– Er ikke frisk

Fire måneder etter den fatale lufteturen i Torsbekkdalen, er Zeppelin fortsatt ikke sitt gamle jeg.

– Han er bare 4 1/2 år gammel – en unghund som tidligere kunne løpe rundt og leke i timevis. Når jeg nå tar ham med ut for å leke med ball, går det 15 minutter før han går til døra og vil inn igjen. Da orker han ikke mer, sier Bjørnar Antonsen.

Hjerte- og lungekapasiteten er blitt betydelig redusert etter at han drakk sølevannet og ble syk, men til alt hell har han ikke smerter.

Barnehage like ved

Bjørnar Antonsen er ikke imponert over Sarpsborg kommunes håndtering av saken. Han mener det har tatt altfor lang tid før konklusjonen ble klar.

– Hadde det tatt fire måneder hvis et barn hadde fått i seg dette vannet og blitt syk? Det ligger en barnehage kun 100 meter fra søledammen som Zeppelin drakk av, sier han.

Hastet med svar

I sommer – da det var usikkert hva som hadde rammet hunden og om den i det hele tatt ville overleve – tok eieren selv affære. Han fikk tak i laboriatorierapporten fra renseanlegget på Alvim og oversendte den til Mattilsynet for analyse.

– Det hastet å få svar på hva som hadde gjort Zeppelin så syk slik at vi visste om det var noe å gjøre – og hvilken behandling veterinæren skulle gi, sier han.

Har fått pålegg

Bjørnar Antonsen er ikke overrasket over at det er bakterier fra avføring i vannet som gjorde hunden hans syk.

–  Kloakkledningsnettet i området ved Torsbekkdalen er ikke dimensjonert etter dagens behov, sier han.

Les også: Her blir det forbudt å krepse