Uetisk å flytte barn til eldreinstitusjon

Handikappede barns foreldreforening (HBF) i Østfold reagerer kraftig på forslaget om å samlokalisere funksjonshemmende barn- og unge i samme institusjonsbygg som eldre. Foreningen nøler ikke med å kalle rådmannens innstilling om flytting til Valaskjold for uetisk.

Artikkeltags