Rapporten «Skolekvalitet i videregående opplæring» viser at det er store kvalitetsforskjeller mellom de videregående skolene i Norge.

Askim lavest score

Skolekvaliteten måles på en skala fra 1 til 6. Landsgjennomsnittet er på 3,1.

Borg videregående skole gjør det best i Sarpsborg med en score på 3,4. St. Olav videregående skole får 3,0. Lavest score i Sarpsborg får Kalnes og Greåker med 2,4.

Skolekvalitet

Senter for økonomisk forskning har laget rapporten «Skolekvalitet i videregående opplæring».

Forskerne har utviklet et sett med syv enkeltindikatorer, og et samlet nål på skolekvalitet. Fullført videregående opplæring på normert tid og elevenes eksamens- og standpunktkarakterer inngår i denne beregningen.

Rundt halvparten av de videregående skolene har en kvalitet som ikke er signifikant forskjellig fra landsgjennomsnittet som er på 3,1.

Til sammenligning får Halden videregående skole 3,1, Glemmen videregående skole i Fredrikstad 3,2 og Kirkeparken videregående skole i Moss endte på beskjedne 2,5. Dårligst i Østfold gjør Askim videregående skole det med en score på 2,1.

Karakterer og sosial bakgrunn

Kunnskapsdepartementet har gitt forskere fra Senter for økonomisk forskning (SØF) i oppdrag å undersøke hvor mye den enkelte videregående skole bidrar til det elevene lærer. Og hvorvidt skolene bidrar til at elevene greier å fullføre videregående skole eller ikke.

– Forskerne har tatt høyde for at elevenes bakgrunn varierer mellom skolene, blant annet gjennom å kontrollere karakterer fra ungdomsskolen og sosial bakgrunn, står det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Forskerne har blant annet vurdert fullført videregående opplæring på normert tid og elevenes eksamens- og standpunktkarakterer.

Ha like muligheter

– Resultatene viser at hvilket fylke du bor i og hvilken videregående skole du går på, kan ha mye å si for hvor gode resultater du får på skolen. Slik bør det ikke være, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Han påpeker at målet må være at alle elever skal ha de samme mulighetene til å lykkes, uavhengig av hvor de bor og hvilken skole de begynner på.

Se bak tallene

Rektor Torstein Maugesten registrerer at Kalnes videregående skole får en score på 2,4. Han påpeker at det er viktig å merke seg at Kalnes likevel er blant skolene som ikke skiller seg fra gjennomsnittsskolen.

– Kalnes er blant skolene hvor konfidensintervallet inkluderer landsgjennomsnittet på 3,10, understreker han.

Torstein Maugesten mener Kalnes er en bra videregående skole med gode elever.

– Nå skal vi se nærmere på denne undersøkelsen. Vi kan ikke bare se på tallene, men også hva som ligger bak tallene og hvilken sannhet de forteller. Blant annet vil vi se på hvordan sosioøkonomiske forhold er blitt vektlagt, sier han.

Dårligst i nord

Skolekvaliteten varierer mye mellom de ulike fylkene. Undersøkelsen viser at skolene i de tre nordligste fylkene samlet sett har lavere kvalitet enn resten av landet. Mens skoler i Oslo og Akershus har den beste kvaliteten.